- Vil bidra til at utøvere over hele verden får den nødvendige kompetansen

Samtidig som de lanserer en revidert utgave av Verdens antidopingkode (WADC) i 2021, slipper også WADA en ny "International Standard for Education".

Lars anders 26 sh nett28 190502 101828
Av Lars VestadKommunikasjonsrådgiver
Uten navn 1
Linda Olsen i Antidoping Norge tror den nye standarden vil ha stor verdi for antidopingorganisasjoner med mindre ressurser. Foto: Skjermdump WADA/Stian S. Møller

Det betyr at WADA vil stille krav til at nasjonale antidopingorganisasjoner skal utvikle og levere forebyggende programmer som gir utøvere den nødvendige kunnskapen og kompetansen.

Les den internasjonale standarden her (ekstern lenke)

- Det er et godt signal fra WADA. Det blir en tydeligere forventning om kvalitet i arbeidet med forebyggende tiltak. I bunn er en oppfatning av at en utøvers første møte med antidopingarbeid ikke skal være en dopingtest, men opplæring og informasjon, sier fagrådgiver Linda Olsen i Antidoping Norge (ADNO).

Omfattende arbeid

Flere antidopingorganisasjoner driver i dag solid forebyggende arbeid innen idretten. I ADNO har den forebyggende aktiviteten økt betydelig de siste årene, og i 2018 ble det blant annet gjennomført nærmere 200 foredrag for 9000 personer.

Idretten har også benyttet ulike verktøy for å sikre seg kunnskap om antidoping, og i 2018 ble 36 særforbund registrert som Rent Særforbund, over 10 000 utøvere fullførte Ren Utøver og 146 idrettslag skaffet seg en handlingsplan mot doping.

ADNO har deltatt aktivt i utviklingen av den nye standarden, og noe av intensjonen er å sørge for at utøvere møter samme type opplæring og informasjon over hele verden. Olsen tror den nye standarden blir spesielt viktig for antidopingorganisasjonene med lite ressurser.

Les mer: Forebyggende arbeid i ADNO

- Jeg tror det vil ha en stor verdi for de som har mindre ressurser og begrenset kapasitet til å prioritere forebyggende arbeid. Med en god standard og tilhørende retningslinjer vil arbeidet bli tilgjengelig for mange flere, og til syvende og sist kan det bidra til å utjevne forskjeller mellom utøvere fra ulike deler av verden, sier hun.

Internasjonalt samarbeid

Olsen er del av en gruppe som skal komme med råd og innspill til organet som overvåker Europarådets antidopingkonvensjon. Konvensjonen er det rettslige instrumentet i kampen mot doping internasjonalt.

Gruppen skal bidra i utviklingen av retningslinjer til "International Standard for Education", i tett samarbeid med WADA, IOC, UNESCO og andre internasjonale særforbund.

- Vi har hatt gode diskusjoner innad i gruppa, og blant annet har det vært mye fokus på viktigheten av å målrette budskap. Vi møter mennesker i ulike aldrer fra ulike idretter, og da er det viktig at vi evner å gjøre tematikken relevant for dem og deres hverdag, sier Olsen.

Tydelig signal

- I Norge har informasjon og forebyggende arbeid lenge vært en viktig del av et helhetlig antidopingarbeid, men det har dessverre ikke vært tilfelle alle steder i verden, sier kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien.

- Vi må aldri ta for gitt at det er en tydelig holdning mot doping i alle miljøer. Derfor er det så viktig at det jobbes systematisk og helhetlig for å sikre gode holdninger, og at det gjøres konkrete tiltak for å hindre utilsiktet dopingbruk.

- At WADA nå har fått på plass en internasjonal standard på dette området, er et tydelig signal på at det må prioriteres høyere av alle antidopingorganisasjoner. Det gjelder både omfanget av forebyggende antidopingtiltak og kvaliteten på det arbeidet som gjøres, understreker han.

Les også:Denne klubben har skapt antidopingengasjement