Utlyser utøverstilling

Ønske om å løfte fram utøverstemmene.

Antidoping Norge29

Utøverstemmene er viktig i antidopingarbeidet. Både nasjonalt og internasjonalt er det en økende bevissthet omkring at det må legges til rette for at utøverne i større grad blir hørt og lyttet til.

Dette er bakgrunnen for at Antidoping Norge (ADNO) nå etablerer et prosjekt der vi søker en person som kan bidra til å løfte dette området i vår organisasjon. Dette er i første omgang etablert som et prosjekt over en periode på ti måneder, og i en begrenset deltidsstilling (20-60%).

LES HELE STILLINGSUTLYSNINGEN HER
!