Tyrkias antidopingbyrå på norgesbesøk

Samarbeider for å styrke antidopingarbeidet i Tyrkia.

Tyrkias antidopingbyra pa norgesbesok9
Fra venstre: Mehmet Cemal Yoğurtcuoğlu, Anne Cappelen (ADNO), Prof. Dr. Rüştü Süleyman Güner, Rune Andersen (ADNO), Yagmur Yagdiran Alatlı, Hazar Gurel, Pinar Elgin, Abdulkadir Birol.

Mandag og tirsdag denne uken var seks ansatte ved Tyrkias antidopingbyrå (TADC) i møter med Antidoping Norge på Ullevaal. Partene inngikk sammen med Verdens antidopingbyrå (WADA) en samarbeidsavtale i 2015, og dette var det fjerde av en rekke planlagte møter.

Antidoping Norge skal i henhold til denne avtalen være en rådgiver i utviklingen av organisasjonsstruktur og komitéer, lover og regler, og ikke minst et antidopingprogram og et kvalitetsledelsessystem i tråd med Verdens antidopingkode (WADC) og ISO 9001.

Avtalen strekker seg i utgangspunktet ut desember 2017, og WADAs rolle er å overvåke prosjektet og resultatet.

- Antidoping Norge har eksistert siden 2003 og har stor erfaring med hvordan man organiserer antidopingarbeidet. Det tyrkiske antidopingbyrået har bare eksistert siden 2011, men vi er i stadig vekst og ønsker å lære av en organisasjon som har kommet langt på området, sier prof. dr. Rustu Guner i TADC.

Skal være en pådriver

I Antidoping Norges strategiplan heter det at "Vi skal bidra til å utvikle nasjonale antidopingprogrammer i prioriterte idrettsnasjoner, i tråd med World Anti-Doping Program". Organisasjonen skal også være pådriver for å utvikle det internasjonale arbeidet mot doping som samfunnsproblem. ­

Tyrkias antidopingbyrå (TADC) ble etablert i 2011 og hadde bare én ansatt i starten. Nå har de elleve ansatte, og seks av disse var til stede under møtene med Antidoping Norge denne uken. Guner mener erfaringsutveksling er avgjørende for å lykkes med antidopingarbeidet, og understreker at kampen mot doping er viktigere enn noen gang.

- En del av problemet i Tyrkia er at folk har for lite kunnskap om doping. Vi er nødt til å øke kunnskapen blant folk, og gi dem en god plattform for å ta gode valg, sier han.

Berømmer Tyrkia

Fagsjef i Antidoping Norge, Anne Cappelen, berømmer Tyrkia for innsatsen de har gjort i kampen for en ren idrett.

- I en tid med mye uro i det tyrkiske samfunnet, er det imponerende at TADC har videreutviklet seg som organisasjon og har fått på plass et program for utvikling av biologiske profiler, sier Cappelen.

Hun ser frem til det videre samarbeidet med Tyrkia, og understreker at jobben med å sikre at det tyrkiske antidopingarbeidet er i tråd med Verdens antidopingkode (WADC) ikke er over.

- Det er viktig for oss å formidle hvordan og hvorfor antidopingstrukturer må være uavhengige og til å stole på. Vi må også diskutere hvordan den tyrkiske antidopingorganisasjonen selv, på best mulig måte, skal klare å utvikle sine egne antidopingprogram slik at de er i tråd med intensjonene i koden, sier hun.