Trenger svar om megareksi til forskningsprosjekt

Er du lege, PT, fysioterapeut eller har annen trening- eller helsefaglig yrkesbakgrunn? Da trenger vi deg til et nytt forskningsprosjekt.

2022 06 09 Antidop Manus Kort 1 1222
Vi trenger svar fra personer som jobber med helse og trening i et nytt forskningsprosjekt om megareksi og muskeldysmorfi.

ADNO deltar på forskningsprosjektet i samarbeid med Universitet i Stavanger, Norges idrettshøgskole og Universitet i Sørøst-Norge.

LENKE TIL SPØRREUNDERSØKELSE

Formålet er å kartlegge helse- og treningspersonells observasjoner av, og erfaringer med, symptomer på megareksi/muskeldysmorfi.

Megareksi er en lidelse som gjør at jakten på muskler blir sykelig, og personen aldri føler seg god eller sterk nok.

Alle personer med trenings- og/eller helsefaglig yrkesbakgrunn (eks, rådgiver, PT , lege, fysioterapeut) er velkomne til å delta.

Deltakelse innebærer å svare på et anonymt, elektronisk spørreskjema som tar ca. 15 minutt å gjennomføre. Link til spørreskjemaet og mer informasjon om studien finner du her: https://svar.uis.no/LinkCollector?key=Y5LZLVDFJ13J