Testtallet nesten halvert fra normalår

I april 2020 tok ADNO 20 prosent av alle verdens dopingtester. WADAs teststatistikk viser begrenset testing i 2020, men det ser lysere ut fram mot OL.

Halvor 166 sh nett7 190502 101837
Av Halvor H. ByfuglienKommunikasjonsleder
XH11498

WADA presenterte nylig teststatistikken for 2020 og så langt i 2021. Tallene viser at pandemien naturlig nok har påvirket det globale testantallet betydelig. Totalt ble det tatt 168 000 dopingprøver i 2020, mot 305 000 i 2019.

- Statistikken viser tydelig hvordan pandemien lammet antidopingarbeidet i deler av fjoråret, da man på verdensbasis bare innhentet 55 prosent av antall prøver sammenlignet med 2019. For ADNO sin del så innhentet vi 70 prosent av det antall prøver vi hadde planlagt for 2020, sier fagrådgiver Geir Holden.

For et år siden var testingen svært begrenset. - med 578 (!) dopingprøver i april, 2625 i mai og 7706 i juni.

- Disse tallene viser i klartekst hvor hvor raskt vi i ADNO klarte å omstille oss og gjennomføre dopingkontrollene på en trygg og god måte i en tidlig fase gjennom å skaffe oss en bobil. Vi tok henholdsvis 123 og 117 prøver i mars og april 2020. 117 av totalt 578 prøver på verdensbasis i april, betyr at 20 prosent av alle prøvene som ble tatt i verden i april 2020 ble innhentet av ADNOs rullende kontrollstasjon, sier Holden.

ADNO var også med på å utarbeide WADAs «The strict health-focused guidance» slik at testorganisasjonene har fått en veileder på hvordan man kan gjennomføre dopingkontrollene på en trygg måte for både kontrollører og utøvere.

- Vi ser at dette har vært et svært viktig verktøy og at det nå gjennomføres flere og flere dopingkontroller. Det er gledelig å se at testtallene er tilbake på 2019-nivå. Det kan gi oss et håp om at flere som deltar i OL og PL blir testet som planlagt i forkant av lekene, sier Holden.

Fortsatt er det begrenset med antall idrettskonkurranser som arrangeres. Det betyr også at en høyere andel enn normalt av prøvene som innhentes er utenfor konkurranse-prøver.

- Vi bruker i hovedsak våre to bobiler når vi tester utenfor konkurranse som betyr at vi fortsatt har mindre fleksibilitet når det gjelder gjennomføring av dopingkontroller, men for vår del kommer liv og helse først og vi ønsker å være på den sikre siden. Fra januar til og med april i år har vi innhentet cirka 750 prøver, som gjør at vi er godt i rute med å nå vårt planlagte mål med 2500 prøver i 2021, sier Holden.

Les WADAs pressemelding.