- Svært vellykket

Antidoping Norge holdt seminar for medisinsk støttepersonell torsdag.

Svaert vellykket3
Fagsjef for kvalitetsledelse i Antidoping Norges internasjonale avdeling, Anne Cappelen, var svært fornøyd med torsdagens seminar.

Torsdag 26. mai var det antidopingseminar for medisinsk støttepersonell i UBC lounge på Ullevaal stadion. 38 stykker var til stede, i all hovedsak fysioterapeuter og leger, og de fikk høre foredrag om en rekke aktuelle temaer.

Fagsjef for kvalitetsledelse i Antidoping Norges internasjonale avdeling, Anne Cappelen, beskriver seminaret som en suksess.

- Det har vært et svært vellykket seminar, mye takket være en gruppe foredragsholdere som er både profesjonelle og kunnskapsrike, sier Cappelen - som i tillegg til å snakke om legemiddelsøk og medisinsk fritak, også var konferansier på torsdagens seminar.

Daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, innledet seminaret, før medisinsk fagsjef Per Wiik Johansen fulgte opp med et foredrag om dopinglisten, stoffgrupper og konsekvenser ved misbruk.

Lederen av avdeling for kontroll og påtale, Britha Røkenes, holdt et innlegg som omhandlet det juridiske området - hva som er forbudt og hvilke sanksjoner som gjelder - før Christine Helle tok for seg bruken av kosttilskudd. Helle har jobbet med idrettsernæring siden slutten av 1990-tallet og har også fortid i Antidoping Norge.

Lege Stine Fjerdumsmoen snakket om det medisinske størrepersonellets rolle som verdiformidler, og tok for seg en rekke praktiske problemstillinger som skapte stort engasjement og stimulerte til god debatt blant seminardeltakerne. Legemiddelsøk og medisinsk fritak sto også på programmet, og dette temaet ble behørig dekket av Anne Cappelen.

På siste del av seminaret snakket Per Inge Rustad om de avslørende og avskrekkende tiltakene i antidopingarbeidet, før Hege Otterstad holdt et innlegg om ledsagerrollen for utøver under prøvetaking. Even Søberg fikk æren av å runde av det hele, med et innlegg om det forebyggende arbeidet som legges ned i Antidoping Norge, gjennom programmene Ren Idrett, Rent Senter, Rent Særforbund og Rent Idrettslag.