Stort seminar om biologiske profiler i Oslo

Samlet internasjonale eksperter.

Napmuseminar2

I forrige uke arrangerte NAPMU (Nordic Athlete Passport Management Unit) et internasjonalt seminar i Oslo med tittelen: Biological passports – testing and investigations.

NAPMU er et samarbeid mellom de nordiske landene og Norges laboratorium for dopinganalyse. Enheten, som har base i Oslo, ble etablert i 2013 og bistår i dag også en rekke andre antidopingorganisasjoner (nasjonale antidopingbyrå og internasjonale særforbund).

Seminaret handlet om hvordan biologiske profiler skal brukes best mulig i kontrollarbeidet, men også hvordan en skal bruke disse som bevis og etterretningsinformasjon.

- Vi ønsket også å oppnå bedre kunnskap om ABP (Athlete Biological Passport) på kryss av fagfelt, slik at vi lettere kan jobbe sammen. Jeg synes seminaret ble veldig vellykket med interessante og faglig sterke foredragsholdere, et aktivt publikum og og gode diskusjoner om utfordringer og hva vi kan gjøre annerledes, sier NAPMU-leder Lasse Vestli Bækken.

Profilarbeidet er i ferd med å bli en stadig viktigere del av kontrollvirksomheten. I samspill med tradisjonell prøvetaking, etterretning og etterforskning er profilarbeidet en viktig komponent i det å avdekke doping.

Til stede på seminaret var deltakere fra ti nasjonale antidopingbyråer og tre internasjonale særforbund. Deltakerne var blant annet testplanleggere, etterforskere, jurister og ansatte ved dopinglaboratoriet.

- Mange av innleggsholderne er internasjonale eksperter på feltet og bidro med gode perspektiver og utfordringer til de omtrent 60 deltakerne. NAPMU vil jobbe videre for at det som ble diskutert implementeres i de organisasjoner vi jobber med, sier Bækken.