Stor interesse for antidopingarbeid i lokalmiljøer

Vefsen, Steinkjer, Nye Drammen og Lillehammer kommune har inngått avtaler med Antidoping Norge (ADNO).

Lars anders 26 sh nett28 190502 101828
Av Lars VestadKommunikasjonsrådgiver
IMG 5638
Karoline Solheim og Fredrik Lauritzen (foran) i Antidoping Norge i møte med Lillehammer kommune. Foto: GD

De fire kommunene har kickoff for sine prosjekt i januar 2020. I tillegg har Lørenskog, Hamar, Kongsvinger, Nord-Fron og Ringebu forlenget sine avtaler. Parallelt med dette, pågår det en dialog med Askøy og Tromsø om oppstart av lokal mobilisering i 2020.

Les også:Rent Senter-kampanje sett av 180 000

- Det er stor interesse for å drive forebyggende antidopingarbeid i lokalmiljøer, og vi er stadig i dialog med kommuner om mulige samarbeidsprosjekter, sier avdelingsleder for forebygging og folkehelse, Fredrik Lauritzen.

Bred tilnærming
20. desember 2019 er det tre fylker, 12 kommuner og én bydel som har avtaler om lokal mobilisering. En endring i det forebyggende arbeidet rettet mot lokalmiljøer, er at avtaler om såkalte trepartssamarbeid er sagt opp, og at dette tiltaket nå er plassert under lokal mobilisering.

De som tidligere har vært involvert i trepartssamarbeid, oppfordres til å bli med i lokal mobilisering.

- Vi ønsker en bredere tilnærming til det forebyggende arbeidet, og nettopp det får vi gjennom lokal mobilisering. Her involverer vi ansatte i kommuner og fylkeskommuner, skoler, politi, treningssentre, idrettslag og andre aktører, og slik blir effekten av tiltakene bedre, sier Lauritzen.

Kunnskap og informasjon
Lokal mobilisering mot doping handler om å bygge kunnskap og kompetanse hos yrkesgrupper som møter unge mennesker og berøres av dopingtematikken. Samtidig handler det om å gi unge mennesker kunnskap og informasjon til å avstå fra dopingbruk.

- Alle lokalmiljøer har ildsjeler som er med på å dra i gang disse samarbeidene, og det er givende å se interessen og entusiasmen de skaper om arbeidet, sier han.

Les mer om lokal mobilisering her