Stadig flere bruker Dopingkontakten

Relansering av Dopingkontakten og nytt program som retter seg mot innsatte i fengsler.

Lars anders 26 sh nett28 190502 101828
Av Lars VestadKommunikasjonsrådgiver
Maha
Rådgiver Maha Kamran under lanseringen av Dopingkontakten våren 2018. Foto: Lars Vestad

TILBAKEBLIKK PÅ 2018: FOREBYGGING, FOLKEHELSE

* 296 foredrag for 13 500 tilhørere

* Seks nye kommunale samarbeid

* 750 nye brukere av Ren Elev

* Dopingkontakten relansert med chattjeneste

* Inngått samarbeidsavtale med Forsvaret

Antidoping Norge (ADNO) jobber bredt for å sikre trygge og dopingfrie treningsmiljøer utenfor den organiserte idretten.

Stiftelsen inngår avtaler med relevante aktører, etablerer kommunale samarbeid over hele landet og tilbyr en portefølje med programmer og verktøy tilpasset ulike målgrupper.

En milepæl i 2018 var relanseringen av samtale- og informasjonstjenesten Dopingkontakten. Med ny chatfunksjon og økt profilering har antall henvendelser økt betydelig fra tidligere år.

Les mer i årsrapporten for 2018 her!

- Vi opplever at Dopingkontakten er et viktig tilbud for unge som går med spørsmål eller tanker om temaer som trening, doping og kroppspress. Terskelen for å ta kontakt skal være lav, det er anonymt og vi har kompetente medarbeidere som tar imot henvendelsene, sier Lauritzen.

Femte på rad

14. november arrangerte ADNO seminar om doping som samfunnsproblem for femte år på rad, og denne gangen var tema hvordan vi kan skape et sunnere treningsmiljø.

- Responsen på seminaret var veldig bra. Dette har blitt en etablert og god arena for fagpersoner og andre interesserte til å øke kunnskapen sin om antidopingarbeid innen folkehelsefeltet, sier han.

Lauritzen trekker også frem en annen nyvinning når han ser tilbake på året som gikk.

- I 2018 vil jeg også trekke frem Ren trening i fengsel. Dette er et program hvor vi går inn i fenglser blant innsatte og tilbyr samtaler, forelesninger og praktisk opplæring i styrketrening over flere uker. Formålet er å få de innsatte til å avstå fra dopingbruk og velge ren trening, sier han.

Les mer om:
Dopingkontakten
Lokal mobilisering mot doping