Signerte ny avtale med Kina

Opplæring av dopingkontrollører til vinter-OL i Beijing er en viktig del av den nye samarbeidsavtalen med det kinesiske antidopingbyrået (CHINADA).

Av Gjermund Erikstein-MidtbøKommunikasjonsrådgiver
IMG 0699 redigert
På denne måten må internasjonale avtaler signeres i pandemitider. CHINADAs leder og nestleder Chen Zhiyu og Wang Xinzhai fra skjerm i Beijing, og Anders Solheim, Martin Lauesen og Anne Engelstad fra ADNOs kontor i Oslo.

Torsdag signerte Antidoping Norge en ny samarbeidsavtale med det kinesiske antidopingbyrået over tre år. Denne gangen måtte signeringen naturlig nok gjøres over videomøte.

Men det var ingen tvil om at begge organisasjonene ville fortsette det gode samarbeidet.

Vil lære av Norge før vinter-OL

– Gjennom avtalen utveksler vi kunnskap og erfaringer og på denne måten styrker vi våre nasjonale antidopingprogram. Begge organisasjonene setter stor pris på samarbeidet, forteller internasjonal rådgiver, Anne Engelstad.

Hun var med på signeringsmøte sammen med daglig leder Anders Solheim og internasjonal leder Martin Lauesen. Fra CHINADA deltok daglig leder Chen Zhiyu og nestleder Wang Xinzhai.

Det nye i denne avtalen er et mer konkret samarbeid fram mot neste års vinter-OL i Beijing.

– De ønsker at vi skal bistå i trening av dopingkontrollører knyttet til vintersport i forkant av OL. De vil gjerne lære av vår ekspertise på vintersport. Vi kommer også til å sende en delegasjon til Beijing for å observere lekene, sier Engelstad.

Her er noen av områdene ADNO og CHINADA ønsker å jobbe sammen om:

  • Styrke det internasjonale antidopingarbeidet
  • Forebygging, informasjon og utdanning
  • Dopingkontroll og testing
  • Etterforskning og etterretning
  • Utveksling av personell

Disse landene samarbeider ADNO med

Mye å lære av Kina

Hun forteller at ADNO også drar stor nytte av samarbeidet med kineserne. Det blir jevnlig arrangert videomøter om spesifikke tema, blant annet om forskning.

– På forskningsfeltet har vi mye å lære av Kina, så det er veldig verdifullt for oss. Vi har også hatt utveksling av personell mellom landene. Ansatte hos oss har vært hos dem, og vi har hatt kinesiske ansatte hos oss for å lære om testing.

Samarbeidet med det kinesiske antidopingbyrået går helt tilbake til 1996 og er altså nå fornyet fram til januar 2024.