Signerte ny avtale med Kenya

Viderefører samarbeidet med løpernasjonen.

Kenya1 ny

Antidoping Norge (ADNO) har de siste årene bistått Kenya med å bygge opp Det kenyanske antidopingbyrået (ADAK). ADNO var i sin tid sammen med WADA pådrivere for at den sterke friidrettsnasjonen måtte få sin egen antidopingorganisasjon. Det fikk de i 2016.

ADNO og ADAK har hatt en treårig samarbeidsavtale som løp ut 2019. Samarbeidet ble denne uka videreført.

- ADAK ønsket å videreføre samarbeidet, med oss og jeg synes vi har kommet langt på få år. Da vi startet vårt arbeid i Kenya, var det ikke etablert noe antidopingarbeid i landet, sier daglig leder i ADNO, Anders Solheim, og legger til:

- Vi har bistått med å bygge en ny og nødvendig institusjon i Kenya. Arbeidet fremover vil bestå i å styrke arbeidet deres i Kenya, både når det gjelder testing og opplæring av utøvere og støttepersonell. Videre vil vi også samarbeide om testing av norske utøvere som oppholder seg i Kenya.

Møtene i Kenya denne uka har i tillegg til representanter fra ADNO og ADAK inkludert den norske ambassaden, Kenyas minister for idrett, kultur og kunst og WADA.