Signerte avtale med NHO Geneo: – Stort potensiale

NHO Geneo har blitt med på Rent Senter-laget. – Utrolig inspirerende, sier administrerende direktør, Karita Bekkemellem.

NHO geneo red
Karita Bekkemellem og Anders Solheim ser fram til å samarbeide om sunne og holdningsskapende treningssenter i årene framover.

NHO Geneo er en helt ny landsforening i NHO som favner blant annet forebyggende helse og trening. Mandag 13. juni var konstituert direktør Karita Bekkemellem i Antidoping Norges lokaler på Ullevaal stadion for å signere samarbeidsavtalen.

Hun fikk også en god innføring i hvordan ADNO jobber med forebygging på treningssenter rundt om i landet.

Store utfordringer framover

– Det er utrolig inspirerende å høre hvordan dere jobber med forebygging. Dette er et kjempeviktig felt som vi har lyst til å være med å bygge opp, sier Bekkemellem.

Avtalen betyr blant annet alle sentrene som har organisert under NHO Geneo skal være sertifisert som Rent Senter. I dag er 540 treningssenter Rene Senter. Gjennom programmet får sentrene verktøy til å forebygge, avdekke og følge opp mistanke opp dopingbruk blant medlemmene.

– Våre ambisjoner er at vi skal ha trygge, gode og rene treningssentre. Jeg tror det ligger et stort potensiale i dette samarbeidet. Vi vil være med å gi kunnskap og håper vi kan få til spennende prosjekt framover. Vi vet vi har store utfordringer når det kommer til folkehelse framover. Jeg tror vi kan få til gode samarbeid her, mener Bekkemellem.

ADNO har fra før et samarbeid med Virke, og er glad for å også få NHO Geneo med på laget.

– Vi skal bidra til at det å trene skal være sunt og helsefremmende. Det kan vi oppnå sammen med NHO Geneo og treningssenterbransjen, sier Anders Solheim, daglig leder i ADNO.