Seminar for medisinsk støttepersonell

Blir gjennomført som nettforedrag den 20.mai.

Astridmm

20. mai planlegger ADNO å arrangere en nytt seminar for medisinsk støttepersonell. Seminaret blir gjennomført som et webinar (lenke og plattform kommer det informasjon nærmere kursdatoen).

Seminaret er obligatorisk for leger og fysioterapeuter som vil bli autorisert som Idrettslege (NIMF) og som Idrettsfysioterapeut (FIFA). Norsk Manuellterapeutforening NMF har også satt krav til antidopingkurs for sine medlemmer.

Målgruppe:
• Leger som arbeider med idrettsmedisin/aktivitetsmedisin og som ønsker å bli autorisert som idrettslege (NIMF). Kurset er godkjent av Den norske legeforening, med 10 poeng, valgfritt kurs til videre- og etterutdanning og spesialutdanning for allmennmedisin og med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning for fysikalsk medisin og rehabilitering.
• Fysioterapeuter som ønsker å bli autorisert som Idrettsfysioterapeut FIFA.
• Manuellterapeuter som ønsker å bli autorisert i tråd med NMFs krav.
• Andre leger, fysioterapeuter, trenere og støttepersonell som er tilknyttet landslag eller idrettslag som ønsker opplæring i antidopingarbeid.

Kursets målsetting:
Deltager skal etter kurset ha en generell kunnskap om antidopingrelaterte tema, og en forståelse for den rollen som medisinsk støtteapparat har som veileder og etikk- og verdiformidler i antidopingarbeidet.

Kursets innhold:
• Kunnskap om dopinglisten, helseskader ved misbruk, medisinsk fritak fra dopinglisten, NIFs dopingbestemmelser og kosttilskudd.
• Innføring i medisinsk støttepersonells roller og ansvar i forbindelse med antidopingarbeidet
• Innføring i hvordan prøvetaking ved dopingkontroll gjennomføres

KORT OM KURSET:

Hva: Antidopingseminar for medisinsk støttepersonell
Når: 20. mai, klokken 08.45-16.30.
Hvor: Webinar (lenke til foredrag kommer)
Påmelding:Påmelding gjøres her (frist 15.mai)

Kursavgiften faktureres i etterkant av seminaret.

Kursramme:
Totalt 12 timer. Kurset består av en kombinasjon av teori, praksis og e-læring. Teori gjennomgås på kursdagen. E-læring gjennomføres på egenhånd og består av programmet «Ren utøver». Det finner du her: www.renutover.no

Praksis er obligatorisk for leger og innebærer at de må observere en dopingkontroll.

Kursbevis utdeles på slutten av kursdagen forutsatt at deltager har deltatt hele dagen og gjennomført «Ren utøver» i forkant av kursdagen.

Pris per person blir 1050 kr, og faktura sendes ut i etterkant.

Spørsmål om kurset kan rettes til [email protected]

Avholdelse av kurset forutsetter et minimum av deltagere. Det tas forbehold om avlysning av kurset i lys av den pågående situasjonen rundt Covid-19.