Samlet særforbundene

Særforbundene er en viktig samarbeidspartner i arbeidet for en ren idrett.

Forskningssjef Fredrik Lauritzen holder foredrag
Forskningssjef Fredrik Lauritzen forteller om kokain og cannabis.


Til sammen 32 særforbund var samlet på Meet Ullevaal for antidoping-seminar. Her fikk de blant annet høre om samtykke til testing av mindreårige topputøvere, kokain og cannabis i idretten og meldeplikt for dem det er aktuelt for. Det var i tillegg en god anledning for å lære om de andre forbundene og bli kjent.

ADNOs nye fagrådgiver idrett, Ella Gjømle Berg, hadde ansvaret for seminaret. For henne var det viktig å bli kjent med personene i de ulike særforbundene.

– Det er viktig at vi har en god relasjon og dialog med særforbundene og at særforbundene har en god dialog seg imellom. Vi jobber alle for det samme målet; en ren idrett, sier Gjømle Berg.

Hun er godt fornøyd med gjennomføringen av seminaret.

– Det var god respons og fine diskusjoner, med engasjerte folk. Det liker jeg, slår hun fast.

Håvard Haga møtte på vegne av Norsk orienteringsforbund. Som utviklingsansvarlig jobber han hovedsakelig med yngre utøvere.

– Derfor var det interessant å få med seg diskusjonen rundt samtykke for mindreårige, forteller Haga.

Han setter pris på den informasjonen som Antidoping Norge presenterer og sier at han lærte mye om meldeplikt.

– Det var også interessant å se utviklingen i kokain- og cannabissaker. Her må vi jobbe holdningsskapende og følge med i våre miljøer.

Sportskoordinator i Norges Cycleforbund, Thomas Dahlsrud, stemmer i at seminaret er faglig interessant, men ser det like mye som en samarbeidsarena.

– Vi har mange av de samme utfordringene, men har forskjellige løsninger. Derfor kan vi lære av hverandre, avslutter Dahlsrud.