Søker ny administrasjonsleder

Fristes du av en spennende lederstilling i Antidoping Norge?

Logologo

Antidoping Norge (ADNO) søker ny leder av administrasjonsavdelingen. Mona Kristiansen, som har besatt denne stillingen, tar etter sommeren over som generalsekretær i Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Den utlyste stillingen er en sentral lederstilling i ADNO. Du bør ha erfaring med å lede en administrativ enhet med ansvar for fellesfunksjoner som økonomi, IT, HR og arkiv. I ADNO vil du dessuten ha ansvar for organisasjonens felles arbeidsrutiner (kvalitetssystem) og være en drivkraft i å videreutvikle organisasjonskulturen.

Vi er på jakt etter en som vil utvikle seg som leder i et miljø med dedikerte medarbeidere. Du vil bli del av ADNOs ledergruppe og vil lede en avdeling med tre medarbeidere.

LES HELE STILLINGSANNONSEN HER
!

Søknad sendes elektronisk via Finn.no. Søknadsfristen er satt til senest 21. juni 2021. Søknader vil bli behandlet fortløpende, og vi ser derfor gjerne at det søkes så snart som mulig.