Søker kontrollansvarlig og blodprøvetaker

Vil du være med på å lede Antidoping Norges dopingkontroller?

Dopingkontroll
Fra korona-pandemien brøt ut i Norge i mars har de fleste dopingkontroller blitt gjennomført i bobil.

Antidoping Norge jobber for å holde idretten ren og avdekke brudd på dopingbestemmelsene i idretten. Hvert år tar vi i overkant av 3000 dopingprøver, hvor rundt 1/3 er blodprøver.

Vi søker nå etter en kontrollansvarlig og blodprøvetaker til en 100% fast stilling ved avdeling for kontroll og påtale. I denne rollen skal du gjennomføre dopingkontroller i tråd med virksomhetens målplaner, noe som også innebærer planlegging av målrettede dopingkontroller.

Det vil være en fordel om du er idrettsinteressert og har kjennskap til idrettens organisering.

Hvordan er det å være dopingkontrollør i Antidoping Norge?

Hovedarbeidsområder

  • Innhente dopingprøver, både urin- og blodprøver
  • Lede tildelte kontroller i felt
  • Bistå i opplæring/faglig oppdatering av testpersonell
  • Drifte kontrollprogram i enkelte tildelte idretter, herunder planlegging av kontroller, etterarbeid, og oppfølging av analysesvar
  • Bidra i avdelingens etterretningsarbeid

Søknadsfrist: 14.03.2021

Fullstendig stillingsutlysning på Finn.no

Se hvordan ADNO har gjennomført dopingkontroller i bobil