Søker kandidater til studentpris

Ordning for bachelor- og masterstudenter.

Student
Tidligere vinnere av ADNOs studentpris.

I 2018 startet ADNO en ordning hvor bachelor- og masterstudenter der en kan søke om støtte til studentoppgaver med temaer relevante for Antidoping Norges virksomhet. Formålet med ordningen er å stimulere flere studenter til å velge oppgaver som kan bidra til å utvikle og styrke antidopingarbeidet.

Nå er det tid for å finne kandidater for studentprisen i 2020. Det åpnes for å sende inn søknad for oppgaver levert i inneværende år f.o.m. 1. april. Søknadsfrist er 1. juli, og tildelingen vil skje i september.

Det er kun ferdigstilte oppgaver hvor det foreligger sensur bli vurdert. Les mer om kravene som ligger til grunn for å få studentprisen.

Til studenter som velges ut for tildeling, tildeles prisen etter følgende satser:
- Fullført masteroppgave: 20 000,-
- Fullført bacheloroppgave: 10 000,-