Rent Senter rulles ut på Island

ADNOs antidopingprogram for treningssentre tas i bruk internasjonalt.

Halvor 166 sh nett7 190502 101837
Av Halvor H. ByfuglienKommunikasjonsleder
Rent sent

Rent Senter er navnet på antidopingprogrammet som Antidoping Norge (ADNO) tilbyr norske treningssentre. Den nåværende versjonen av programmet, med en ny e-læringsplattform, ble lansert i 2016.

Det har vært internasjonal interesse for programmet, som er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjonen Virke Trening, og det er nå klart at programmet vil bli innført på treningssentre på Island.

- Vi ser fram til å ta i bruk dette programmet, og de av oss som har testet ut og jobbet med programmet er svært optimistiske. Vårt inntrykk er at treningssentre her har manglet skikkelig opplæringsmateriell som har blitt prøvd ut og testet andre steder, sier leder av Islands nasjonale antidopingorganisasjon, Birgir Sverrisson.

ADNO har avtale med over 500 norske treningssentre som gir tilgang til e-læring for ansatte og medlemmer.

Økende utfordring på Island
Sverrisson forteller at bruk av anabole androgene steroider er et betydelig problem på Island og at dette også underbygges av statistikk.

- Det er helt opplagt at bruken av ulovlige midler har økt raskt på Island, og selv personer som ikke jobber innenfor vårt fagområde, og ikke er tett på det som foregår på treningssentre, spør oss hva vi skal gjøre for å bremse denne utviklingen, sier han, og peker på at statistikk fra grensekontrollen bekrefter inntrykket av at dette en økende utfordring.

Dette støttes også av statistikk fra Helsedirektoratet på Island (tall fra 2014):

- Den viser at det skrives ut sju ganger så mye testosteron til menn på Island enn i Danmark (per innbygger), og mer enn dobbelt så mye som i Norge, sier Sverrisson og fortsetter:

- I mine øyne demonstrerer dette en forskjell i holdninger knyttet til bruk av steroider i offentligheten siden det er ganske opplagt at en del leger på Island er mindre redd for å forskrive mannlige hormoner til sine pasienter enn det deres skandinaviske kollegaer er.

Men nå håper han altså at Rent Senter-programmet på islandske senter skal gjøre noe med kunnskap og holdninger.

God eksportvare
Og ADNO er glad for at organisasjonens verktøy kan bli tatt i bruk utenfor landets grenser.

- Vi synes selvsagt det er flott at ADNOs Rent Senter-program nå tas i bruk også andre steder enn i Norge. Dette er et godt og gjennomarbeidet opplæringsprogram, og vi har stor tro på at Islands antidopingbyrå gjennom Rent Senter kan påvirke en ren og helsefremmende treningskultur på øya, sier Kim Eilertsen i Antidoping Norge.