Røkenes gir seg i ADNO

Etter sju år i Antidoping Norge blir hun direktør i Næringsetaten.

Britha

Britha R. Røkenes har vært ansatt i Antidoping Norge siden 2014, de siste fem årene som leder av avdeling for kontroll og påtale. I sin rolle har Røkenes blant annet vært sentral i oppfølgingen av dopingsaker i norsk idrett.

Hun avslutter sitt arbeid i ADNO 1. juni for å bli direktør i Næringsetaten i Oslo kommune.

- Britha kom til ADNO fra politiet og har med sin bakgrunn i særlig grad bidratt med å bygge opp vårt etterforsknings- og påtalearbeid. Hun har vært en dyktig medarbeider som har lagt ned en stor innsats for antidopingarbeidet. Vi skulle veldig gjerne hatt henne i lengre i ADNO, men ønsker henne lykke til med nye utfordringer. Som organisasjon er vi dessuten glade for at våre medarbeidere er attraktive for så sentrale stillinger som hun nå går til, sier daglig leder Anders Solheim.

Selv er Røkenes takknemlig for tiden hun har hatt i ADNO.

- Jeg er svært takknemlig for å ha jobbet i en så profesjonell organisasjon med dyktige, flotte og engasjerte medarbeidere på hovedkontoret og de mange dedikerte personene i vårt kontrollørkorps. Jeg vil også takke alle andre jeg har møtt og samarbeidet med gjennom disse årene, både internt i organisasjonen og eksternt. Jeg ser slett ikke bort fra at jeg kan komme til å bidra til en ren idrett i andre sammenhenger ved en senere anledning, sier Røkenes.