- Program med godt utbytte for innsatte

Les rapporten fra programmet Ren Trening i fengsel.

Halvor 166 sh nett7 190502 101837
Av Halvor H. ByfuglienKommunikasjonsleder
Halden

HERKULES - Ren Trening i fengsel har vært en ny satsing fra Antidoping Norge de siste årene. Programmet er en videreføring av Herkules-programmet som ble testet ut og evaluert på skoler i Oslo og Vestfold tilbake i 2012-2014 og som senere har vært brukt på videregående skoler flere steder i landet. Dette forebyggende antiprogrammet hentet i sin tid inspirasjon fra det amerikanske ATLAS-programmet (Athletes Training and Learning to Avoid Steroids) (Goldberg et al., 1996).

Tilnærmingen handler om å forebygge mot dopingbruk gjennom å kombinere teoretiske leksjoner, diskusjoner og praktisk styrketrening.

Fra 2018-2020 har det opprinnelige skoleprogrammet blitt tilpasset for bruk blant innsatte i norske fengsler. Dette ble gjort som et samarbeid mellom ADNO, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) og Universitet i Bergen.

På bakgrunn av tre runder, som har involvert nærmere 120 innsatte fra ti ulike fengsler, er det nå utarbeidet en rapport som tar for seg utviklingen av og erfaringer fra programmet.

- Programmet har vært en del av ADNOs økte innsats ovenfor miljøer med særlig risiko for- og forekomst av dopingbruk. Når flere enn 1 av 3 de innsatte som deltok i prosjektet oppgir at de tidligere har brukt doping, så bekrefter det vårt inntrykk om at det er behov for en forebyggende innsats rettet mot denne gruppen. Det er kjent at dopingbruk, og særlig anabole steroider, kan føre til helseskade, kriminalitet og sosiale utfordringer. Hvis programmet bidrar til at noen avstår fra å bruke doping når de skal tilbake til samfunnet etter endt soning, så vil det kunne ha store positive virkninger både for den enkelte, for berørte tredjepersoner og for samfunnet for øvrig, sier forskningssjef i ADNO, Fredrik Lauritzen.

Krevende program
Rent praktisk har gjennomføringen gått over ni uker med relasjonsbygging, teoretiske og praktiske leksjoner, diskusjoner, samtaler og styrketrening på egen hånd. ADNOs medarbeidere besøkte hvert fengsel fire ganger i løpet av intervensjonsperioden.

- At så mange av deltakerne både hadde drevet med styrketrening i mange år og hadde personlig erfaring med dopingbruk, stilte store krav til oppbygging av intervensjonen og hvordan innholdet ble formidlet. Det er derfor veldig gledelig at vi underveis fikk mange gode tilbakemeldinger fra innsatte og ansatte, og at vi gjennom programmet bidro til en sunnere treningskultur blant de innsatte. Mange innsatte ble nok overrasket når de i løpet av treningsperioden opplevde god treningsfremgang og nye personlige rekorder i grunnleggende styrkeøvelser, helt uten dopingmidler, sier Lauritzen.

KRUS sin opplevelse av programmet var positive, og de mener innsatte i all hovedsak satt igjen med et godt utbytte.

- Innsatte opplevde at øvelsene var gode, og flere opplever økt mestring i form av mer utholdenhet og økt styrke. Flere påpekte også at de hadde hatt utbytte av undervisningen, for eksempel om kosthold. ADNO sin tilnærming overfor denne gruppen er nok avgjørende for innsattes positive opplevelse med det, sier forskningssjef i KRUS, Berit Johnsen.

Hun understreker samtidig at en del av de innsatte nok ikke har klart å følge det krevende programmet til punkt og prikke, blant annet fordi tilgang til treningsfasiliteter i fengsel er en utfordring.

- Flere innsatte mente imidlertid at de ville gjennomføre hele programmet når de kom ut, sier Johnsen.

Rapporten, som du kan lese her, viser at:
• Mange innsatte hadde spørsmål om testosteron og behandling etter bruk av anabole androgene steroider (AAS).
• Flere forklarte at dopingbruken ikke nødvendigvis hadde handlet om trening og kropp, men som en form for selvmedisinering for å komme seg gjennom hverdagen.
• Synet på ernæring endret seg blant deltakerne underveis i intervensjonen.
• Ansatte ved fengslene fortalte at programmet hadde en positiv effekt på deltakernes humør.
• Programmet ble av innsatte og deltakerne selv oppfattet som like relevant for innsatte som ikke var tidligere brukere av AAS som for tidligere brukere.

- Det er en god rapport, og det er interessant å se ADNO sine vurderinger av programmet. Et aspekt som både ADNO og KRUS har merket seg, er bruken av dopingmiddel som et rusmiddel. Dette forholdet burde vært studert nærmere, sier Johnsen.

Rapporten som er utviklet kan i sin helhet lastes ned her. Effekten av intervensjonen vil bli rapportert i en egen vitenskapelig artikkel som du vil finne her på antidoping.no senere.

- For at programmet ikke skal bli en «happening», som i stor grad forsvinner etter intervensjonen er ferdig, bør det undersøkes om det er mulig å knytte programmet mer i den helhetlige virksomheten til rusmestringsenhetene, som var enheter der vi fulgte programmet. Det vil nok uansett være nyttig å koble ansatte mer til programmet, sier Berit Johnsen i KRUS.