Påtalenemndens vedtak i sak mot Therese Johaug

Påtalenemnden har lagt ned påstand om utestengelse i 14 måneder.

Patalenemndens vedtak i sak mot therese johaug15

PRESSEMELDING – 29. november 2016

Påtalenemnden i Antidoping Norge har besluttet å sende en begjæring om påtale til NIFs domsutvalg mot langrennsløper Therese Johaug for brudd på dopingbestemmelsene i NIFs lov.

Påtalenemnden har lagt ned følgende påstand:

Therese Johaug dømmes til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode av 14 – fjorten – måneder, med virkning fra tidspunkt for ilagt suspensjon 18.10.2016.

Bakgrunn for saken:
Therese Johaug avla en positiv prøve utenfor konkurranse 16. september i Oslo. Prøven hadde ifølge analyserapport fra Norges laboratorium for dopinganalyse tilstedeværelse av klostebol. Klostebol står på WADAs dopingliste under klasse S1.1A, eksogene anabole androgene steroider. Funnet ble senere bekreftet ved analyse av B-prøven.

Klostebol er forbudt i og utenfor konkurranse, og er ikke et særskilt stoff i henhold til WADAs dopingliste.

Utøver oppga bruk av legemiddelet Trofodermin, som blant annet inneholder virkestoffet klostebol, på dopingkontrollskjemaet ved kontrollen 16. september.

Påtalenemndens vurdering:

Påtalenemnden har vektlagt at utøver mottok et medikament for en påvist medisinsk tilstand av en landslagslege engasjert av Norges Skiforbund. Landslagslegen hadde lang erfaring innen idrettsmedisin og var en ekspert på området. Utøver har således ikke forsettlig eller grovt uaktsomt brutt dopingbestemmelsene, og påtalenemnden mener utøver har utvist ubetydelig skyld, jf. NIFs lov § 12-10 (3) og WADC art. 10.5.2. Det er graden av skyld som bestemmer utelukkelsens lengde.

Videre mener påtalenemnden at Johaug kan klandres for ikke å ha foretatt ytterligere undersøkelser av legemiddelet hun fikk og benyttet, særlig siden forpakningen var merket med «DOPING». Utøver har vært på internasjonalt toppnivå i mange år, og er eller burde vært kjent med kravet til utøvers aktsomhetsplikt.

Påtalenemnden har etter en helhetsvurdering av bevisene i saken, vurdert opp mot NIFs lov, World Anti-Doping Code (WADC) og relevant internasjonal rettspraksis, nedlagt en påstand om utelukkelse i 14 måneder, med virkning fra 18. oktober 2016.

- Therese Johaug er som internasjonal toppidrettsutøver underlagt et strengt internasjonalt regelverk. Dette regelverket pålegger henne en streng aktsomhetsplikt. Utøvers ansvar for hva hun får i kroppen er statuert i en rekke dopingdommer nasjonalt og internasjonalt. Ved nedleggelse av påstand har påtalenemnden sett hen til relevante CAS-dommer, sier Anstein Gjengedal, som understreker at dette er en påtalebeslutning, og ingen dom.

Påtalenemnden vil nå bruke noen dager på å ferdigstille påtalebegjæringen før den oversendes til NIFs domsutvalg.

Les mer om videre saksgang på NIFs nettsider: https://www.idrettsforbundet.no/

KONTAKTPERSONER:
Niels R. Kiær, prosessfullmektig. TLF: 908 28 258
Anstein Gjengedal, leder av påtalenemnden. TLF 905 18 554

Informasjon til pressen:
I tillegg til å være tilgjengelig på telefon, vil påtalenemnden v/Gjengedal og Kiær stille opp til 1-1-intervju i Antidoping Norges lokaler på Ullevaal stadion mellom kl. 13.00 og 14.30 i dag. Ring Antidoping Norges pressetlf 419 00 306 for å avtale nærmere tid for treffpunkt på Ullevaal.

Henvisninger:

NIFs lov

World Anti-Doping Code (WADC)