Nytt samarbeid i Trøndelag løfter fram ruskontrakt for unge

Hvordan skaffer man seg kompetanse for å avdekke og forebygge doping? Den nye nettsiden ruskontrakt.no kan være svaret.

Av Gjermund Erikstein-MidtbøKommunikasjonsrådgiver
Skjermbilde ruskontrakt

– Mange som jobber med dette rundt om i kommunene har mange spørsmål. Hvordan setter man opp et testsystem, hvilken rolle har foreldrene og hvordan skaffer vi oss kompetanse, forteller Jonny Bäckström.

Han er prosjektleder for Ruskontraktsprosjektet som Konfliktrådet i Trøndelag først satte i gang. Samarbeidet mellom Fylkesmannen i Trøndelag, Antidoping Norge og flere forebyggende instanser har nå blant annet blitt til en nettside.

Hjelp i stedet for straff

Ruskontrakt.no skal være en ressursside for fagpersoner som jobber mot barn og unge, og kan møte på utfordringer som dopingbruk i hverdagen.

Formålet med prosjektet er å få en bedre tilnærming til barn og unge som bruker rus og doping uten å bruke straff.

– Antidoping Norge mener at det er viktig at ungdom som sliter med dopingbruk skal få den hjelpen de trenger til å slutte, fremfor avstraffelse. Vi har derfor jobbet med veiledning og kompetanseheving i dette prosjektet, gjennom flere foredrag, og innspill til utviklingen av ruskontrakten, forteller rådgiver i Antidoping Norge, Maha Kamran.

Antidoping Norge håper at fagpersoner skal stille sterkere i neste møte med ungdom bruker eller vurderer å bruke dopingmidler.

– Ønsket vårt er at fagpersoner, som jobber med ungdom, skal være bedre rustet til å veilede de ut av dopingbruk, på en måte som er sensitiv til deres behov og virkelighetsforståelse, sier Kamran.

Alle kommuner er med

Prosjektet "Lik praksis - ruskontrakter" ble initiert av Fylkesmannen i Trøndelag, som i 2017 startet et samarbeid med Konfliktrådet Trøndelag. Målgruppa for prosjektet er ungdommer i alderen 15-18 år og et viktig mål er at ungdommene skal få like ruskontrakter.

Nettsiden har også en egen del med viktig informasjon for ungdom og verger,

– Det er viktig å forebygge, men vi ønsker også å avdekke bruk av doping. Vi er ganske sikre på at det er en del som bruker doping i alderen 15-18 år i distriktet vårt. Vi får tilbakemelding fra Tollvesenet at det kommer mye inn i Trøndelag og politiet peker på at de ikke har kompetanse nok. Dette er et veldig viktig arbeid, sier Bäckström.

Alle kommuner, videregående skoler og lensmannskontor/politistasjoner i Trøndelag har skrevet under på en tverrfaglig avtale og kommunal avtale med prosjektet som omhandler alle aspekter av roller og ansvar for ruskontraktarbeidet.

Les mer på nettsiden til prosjektet her.