Nytt styremedlem i ADNO

Advokat Thor-Arne Wullum.

Thor Arne sidestilt sh

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har oppnevnt advokat Thor-Arne Wullum som nytt styremedlem i Antidoping Norge på en periode av fire år.

Wullum har snart 20 års erfaring som jurist og advokat, med spesialfelt innenfor arbeidsrett og avtalerett/kontraktsrett. Han er i dag advokat og partner i firmaet Storeng, Beck & Due Lund, som er spesialisert innen arbeidslivsjus. Han har i tillegg en stor interesse for idrett.

- Jeg har gjennom hele livet være veldig idrettsinteressert. Dette gjelder all idrett som tilskuer, men har også vært aktiv innen idretten som utøver, da særlig fotball, men også friidrett, sier Wullum.

Nå ser han fram til å bruke både engasjement og fag rundt styrebordet i ADNO.

- Jeg skjønner hvor viktig rettferdige konkurransevilkår og fair play er for idrettens renomme og eksistens. Et betydelig engasjement kombinert med juridisk fagkunnskap vil forhåpentligvis vise seg nyttig for ADNO og for ADNOs styrearbeid. Jeg kjenner ADNO gjennom den viktige rollen de spiller i idretten som avgjørende bidragsyter for renest mulig idrett, både på forebyggende nivå og på sanksjonsnivå, og selvfølgelig de konkrete dopingsaker som er omtalt i media, sier Wullum.

Styret i Antidoping Norge (ADNO) består av seks styremedlemmer der de to stifterne oppnevner tre styremedlemmer hver. Her ser du hvem som sitter i ADNO-styret.