Ny håndbok om doping og folkehelse

I forbindelse med denne ukas internasjonale dopingkonferanse lanserte Antidoping Norge en ny håndbok om doping og folkehelse.

Ny handbok om doping og folkehelse7

Den nye håndboka har blitt til etter bidrag fra en rekke eksperter på områder som farmakologi, ernæring, idrettsfysiologi og hormonsystem.

- Vi har erkjent at dopingmisbruk er et sammensatt og mangesidig problem som må møtes med en koordinert og helhetlig innsats, der kunnskap og kompetanse står helt sentralt for at et slikt arbeid skal lykkes. Det er på dette grunnlaget vi har utarbeidet denne håndboka, sier leder for avdeling for forebygging og folkehelse, Fredrik Lauritzen.

Boka er særlig laget med tanke på personer som i sin hverdag jobber med ungdom og voksne som enten vurderer bruk eller allerede har etablert misbruk av dopingmidler.

- Håndboka omhandler de viktigste stoffgruppene knyttet til dopingbruk, der både virkninger og bivirkninger er omtalt. Dette er helt nødvendig kunnskap for å kunne kommunisere med brukere av slike stoffer, sier Lauritzen.

I tillegg til at de ulike stoffgruppene presenteres grundig, tar håndboka for seg temaer som kosttilskudd, lovverk, omfang og forebyggende tiltak.

Håndboka kan bestilles via Antidoping Norges webshop.

Den kan også leses og lastes ned her eller under.