Ny håndbok om AAS

Gir kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling.

Ny handbok om aas15

Doping som samfunnsproblem har fått økende oppmerksomhet de siste årene, ikke minst etter at doping ble viet en tydelig plass i stortingsmeldingen «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk» og lovforbudet som trådte i kraft sommeren 2013.

Antidoping Norge har i kjølvannet av dette fått midler til å utvikle det forebyggende arbeidet, som nå drives fra organisasjonens eget kunnskapssenter. Parallelt har det vært viktig å utvikle behandlingstilbudet.

Siden 2014 har Oslo Universitetssykehus drevet Steroideprosjektet, ledet av Christine Wisløff. Prosjektet ble opprettet som et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB og Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus. En arbeidsgruppe har drevet systematisk innhenting av forskning, kliniske erfaringer og brukerkunnskap om anabole androgene steroider som helsetema.

Gruppen har også utviklet en håndbok, som ble lansert på forsommeren. Espen Ajo Arnevik, leder av Nasjonal kompetansetjeneste TSB, skriver følgende i håndbokens innledning:

- Denne håndboken er skrevet for å gi kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling av AAS-brukere.

Antidoping Norge har deltatt i arbeidsgruppen ved Fredrik Lauritzen, leder av Kunnskapssenteret for antidoping. Han tror denne boken vil være et nyttig bidrag i antidopingarbeidet.

- Gjennom foredrag og informasjonsmateriell bidrar Antidoping Norge til å heve kunnskapsnivået til flere hundre personer fra ulike profesjoner innen helsevesenet hvert år. Frem til nå har det imidlertid vært utfordrende å gi konkrete råd om behandling og oppfølging av brukere, da det ikke har eksistert klare retningslinjer for dette i Norge. Denne håndboken vil være et viktig oppslagsverk for helsearbeidere og forhåpentligvis bidra til bedre behandling og oppfølging av brukere som sliter med helseproblemer som følge av kort- eller langvarig bruk av doping, sier Fredrik Lauritzen.

Den nye håndboken kan blas i digitalt her.

Håndbok kan lastes ned her.

Informasjon om hvordan du kan få tilsendt håndboka – gratis.

LES MER OM ANTIDOPING NORGES KUNNSKAPSSENTER