Diskuterte fritakssøknader i nordisk møte

De medisinske fagkomiteene i Norden fikk endelig møtes fysisk igjen.

Medisinsk red
15 deltagere fra de medisinske fagkomiteene i Danmark, Sverige, Island, Finland og Norge, var samlet på Ullevaal stadion tidligere i november.

Alle nasjonale antidopingbyråer har en medisinsk fagkomité. Hovedoppgaven er å behandle søknader om medisinsk fritak fra idrettsutøvere som har behov for legemidler på dopinglisten.

I Norden møtes komiteene jevnlig for å diskutere ulike forhold rundt sitt arbeid. For første gang på tre år kunne vi samles fysisk igjen, og dette møtet ble nylig arrangert i Oslo med Antidoping Norge som vertskap.

Viktig diskusjonsarena

– Det er en viktig arena for å sikre at idrettsutøverne våre får mest mulig lik behandling av søknader om medisinsk fritak, uavhengig av hvilket land de hører til, forteller medisinsk fagrådgiver i ADNO, Astrid Gjelstad.

Medisinsk fagrådgiver Astrid Gjelstad la fram ny forskning for sine nordiske kolleger.


Alle de medisinske fagkomiteene er underlagt det samme regelverket og retningslinjene fra WADA. Likevel kan komiteene bruke skjønn når de behandler en søknad om medisinsk fritak.

– Derfor er det veldig interessant å diskutere utfordrende problemstillingene komiteene har hatt, sier Gjelstad.

Disse novemberdagene deltok til sammen 15 deltakere fra Finland, Sverige, Island, Danmark og Norge.