Nå kan du søke om å få ADNOs studentpris for 2019

Bachelor- og masterstudenter kan søke om støtte til oppgaver med antidopingrelaterte temaer.

Lars anders 26 sh nett28 190502 101828
Av Lars VestadKommunikasjonsrådgiver
Stud
Fjorårets vinnere av studentprisen: Martina Moreno, Kaja Haugen og Caroline Lødrup. Varvara Soltaganova vant også pris, men var ikke til stede under tildelingen. Foto: Lars Vestad

Ordningen startet i 2018 og har til hensikt å få flere studenter til å velge oppgaver som kan bidra til å utvikle og styrke antidopingarbeidet.

Les mer om forskningsarbeidet i Antidoping Norge

I motsetning til i 2018, vil kun ferdigstilte oppgaver hvor det foreligger sensur vurderes i år.

Søknadsfristen er 1. juli og tildelingen vil skje i september.

- Vi ønsker mer og bedre forskning innenfor antidopingfeltet, og håper dette kan bidra til at studenter får øynene opp for tematikken, sier Fredrik Lauritzen, avdelingsleder for forebygging og folkehelse.

- Forhåpentligvis kan vi få ny kunnskap og informasjon vi kan bruke i vårt arbeid, legger han til.

Følgende obligatoriske kriterier må bli møtt for at oppgaven skal bli vurdert:

 • Studenten må være tilknyttet en norsk høgskole eller universitet og oppgaven må være levert i samme kalenderår kandidaten søker om støtte
 • Oppgaven må omhandle et av Antidoping Norges fagområder, herunder
  • teststrategi og testplanlegging
  • deteksjon av forbudte stoffer og/eller metoder
  • etterretning og/eller etterforskning
  • regelverk og juridiske problemstillinger
  • forekomst av- og holdninger til dopingbruk og tilgrensende temaer
  • utdanning og forebygging (innenfor både idrett og samfunnet forøvrig)
  • internasjonalt antidopingarbeid
  • medisinske og legemiddelrelaterte spørsmål
 • Oppgaven må være ferdigstilt og levert til Antidoping Norge i sin helhet innen søknadsfristen
 • Det må foreligge sensur på oppgaven. Minstekrav for sensur: C.

Studentoppgaver som oppfyller obligatoriske kriterier vil deretter bli vurdert etter følgende kriterier, i prioritert rekkefølge

Relevant for antidopingarbeidet

 • Oppgaven skal tilføre ny kunnskap eller verifisere/falsifisere eksisterende kunnskap/praksis
 • Oppgaven skal bidra til å utvikle Antidoping Norges arbeid innenfor et av fagområdene

Faglig kvalitet

 • Oppgavens karakter/sensur
 • Antidoping Norges vurdering av oppgavens faglige kvalitet sett opp mot stiftelsens arbeid

Krav til studenter som får tildelt studentpris

 • Studenten presenterer sitt prosjekt under et foredrag for Antidoping Norges ansatte på Ullevål stadion i Oslo
 • Studenten presenterer hovedtrekkene i oppgaven på et åpent seminar i regi av Antidoping Norge

Til studenter som velges ut for tildeling, tildeles stipendet etter følgende satser (2019)

 • Fullført masteroppgave: 20 000,-
 • Fullført bacheloroppgave: 10 000,-