Les ADNOs årsrapport 2020

Her finner du en oversikt over antidopingaktiviteten i unntaksåret.

XH12378 lr

2020 ble et helt spesielt år også for Antidoping Norge og antidopingarbeidet. Nå kan du lese om aktiviteten som ble gjennomført i ADNOs heldigitale årsrapport.

I sitt tilbakeblikk på året, mener styreleder Thorhild Widvey at det tross alt ble gjort et godt stykke arbeid for å sikre en ren idrett.

Det er med stolthet og ydmyket jeg ser tilbake på hva vi som organisasjon klarte å få til, tross alt. ADNO fikk tak i en bobil som ble bygget om til en mobil dopingkontrollstasjon. Denne var ute på veiene i tjeneste for de rene utøverne bare noen uker etter at landet stengte ned. Ytterligere en bobil ble skaffet til veie, og ved årets slutt viste det seg at vi hadde klart å ta 70 prosent av de prøvene vi hadde planlagt for i 2020, skriver Widvey i sin hilsen.

Totalt ble det tatt nesten 2200 dopingprøver. Det ble videre holdt nesten 200 foredrag mot idretten, og gjennomført nesten 200 forebyggende tiltak utenfor den organiserte idretten.

ADNO brukte dessuten året til å lansere en lang rekke nyvinninger, som for eksempel Antidoping-podden og informasjonsserien #spørforenvenn. Det er dessuten gjort omfattende utviklingsarbeid slik at en i 2021 kan lansere en ny versjon av Ren Utøver, inkludere Dried Blood Spot som del av testarbeidet og få på plass papirløse dopingkontroller.

Internasjonalt ser en fortsatt et forbedringspotensial, men det er likevel viktig å holde fast ved at det tas skritt i riktig retning, mener Widvey:

Det er mye ved antidopingarbeidet som fortsatt kan bli bedre. Jeg skal også være ærlig nok til å innrømme at jeg synes utviklingen går vel sakte på en del områder. Likevel mener jeg det er viktig å trekke fram noen positive utviklingstrekk. WADA har igangsatt reformer for godt styresett i egen organisasjon, prinsipper om rettferdig rettergang og uavhengighet får større oppmerksomhet internasjonalt og det er et stort press for å få løftet fram utøverstemmene i antidopingarbeidet. På dette området gleder det meg å se at norske utøvere snakker mer åpent og tydelig om antidoping i offentligheten.

HER FINNER DU ADNOs ÅRSRAPPORT 2020