Ledige stillinger

Antidoping Norge13

Lyst til å jobbe i Antidoping Norge? Vi har for tiden tre ledige stillinger:

  • Utøverstilling (søknadsfrist: 31. august 2019)
    Både nasjonalt og internasjonalt er det en økende bevissthet omkring at det må legges til rette for at utøverne i større grad blir hørt og lyttet til. Dette er bakgrunnen for at Antidoping Norge (ADNO) nå etablerer et prosjekt der vi søker en person som kan bidra til å løfte dette området i vår organisasjon.
  • Prosjektkonsulent Rent Senter (søknadsfrist: 30. august 2019)
    I stillingen som prosjektkonsulent får du ansvar for videreutvikling av modellen for oppfølging av treningssentre som deltar i Antidoping Norges Rent Senter-program.
  • Dopingkontrollør - hest (søknadsfrist 31. august 2019)
    Antidoping Norge søker etter hestevante dopingkontrollører som kan foreta urinprøver og bistå veterinær ved dopingkontroller på hest.
  • Kontrollansvarlig blodprøvetaker til region Midt-Norge (søknadsfrist 15. september 2019)