Lanserer ny kampanje for Lokal mobilisering

Er du trygg på at det ikke skjer dopingbruk i ditt lokale nærmiljø? Sannsynligvis kan du ikke være det.

Filmen som skal brukes i foredragssammenheng i tillegg til sosiale media er produsert av produksjonsselskapet Avia.

Nettopp derfor har vi i Antidoping Norge programmet "Lokal mobilisering mot doping" som er vårt forebyggende arbeid lokalt og regionalt. Nå er vi stolte av å vise en ny video for programmet. Med den vil vi vise hvorfor det er så viktig å forebygge doping i alle lokalmiljø.

Historie om dopingbruker - i motsatt retning

– Vi ønsker å skape engasjement i lokalmiljø rundt omkring i landet med denne filmen. Den retter seg mot kommuner og fylker hvor vi har samarbeid gående, men blir også tatt i bruk for å gjøre programmet kjent og vekke interesse for samarbeid i kommuner vi ikke har samarbeid i dag, forteller fagrådgiver i avdeling for forebygging og folkehelse, Inger Christine Krath Hansen.

Interessert i bli med i Lokal mobilisering-programmet? Ta kontakt med [email protected]

Lokal mobilisering

I filmen ser du en typisk historie om hvordan dopingbruk kan starte, i motsatt retning. En usikker gutt som ser seg i speilet med ønske om å bli sterkere.

– Med filmen ønsker vi å sette søkelyset på det ansvaret hver kommune har for den enkelte ungdom. Vi vil vise at ADNO har et tilbud gjennom Lokal mobilisering som kan favne og etablere et samarbeid rundt ungdommene gjennom primær- og sekundærforebyggende tiltak, sier Hansen som er ansvarlig for programmet.

Trenger du noen å snakke med etter å ha sett filmen? Ta kontakt med oss anonymt på Dopingkontakten.

Vil spre budskapet

Antidoping Norge håper flest mulig vil bli med å spre filmen på sosiale medier og informasjonsskjermer i kommunene.

– På den måten håper vi at beslutningstagere i kommunene og den enkelte innbygger får øynene opp for doping som samfunnsproblem og behovet for forebyggende arbeid rettet mot ungdom. Dette er en viktig del av det helsefremmede arbeid i kommunene som ADNO gjerne hjelper til med. På denne måten kan kommunene redusere og hindre helseskadelig adferd blant ungdommene sine.

Kampanjen ble lansert denne uka og filmen ligger ute på Antidoping Norges kanaler på Facebook, Instagram og YouTube.

Se og del filmen på Antidoping Norges Facebook-side