- Kvaliteten på arbeidet i særforbundene høyere enn noen gang

Stor forebyggende innsats i idretten i 2018.

Lars anders 26 sh nett28 190502 101828
Av Lars VestadKommunikasjonsrådgiver
If
Triatlet og NM-vinner Lotte Miller på ADNOs stand under TriQuart i Kristiansand. Foto: Siri Bynke

TILBAKEBLIKK PÅ 2018 - FOREBYGGING, IDRETT

* 18 nye Rent Særforbund

* 146 nye Rent Idrettslag

* 10 000 gjennomføringer av Ren Utøver

* 198 foredrag for 9000 personer

Tallenes tale er klar: Det forebyggende antidopingarbeidet i norsk idrett var omfattende i 2018. I tillegg til den nevnte aktiviteten, ble det igangsatt arbeid med nye Rent Idrettslag, det ble etablert et nytt standkonsept i samarbeid med idretten og Antidoping Norge var til stede med stands og tiltak på flere store arrangementer.

I foredragene ble det i år lagt særlig vekt på å øke kunnskap og bevissthet hos trenere, ledere og støttepersonell.

Høy kvalitet

Fagrådgiver Linda Olsen gir honnør til idretten for det økte fokuset på antidoping og den hyppige bruken av ADNOs verktøy og programmer.

Les mer i Antidoping Norges årsrapport her!

- Vi har sett en økning i aktiviteten de siste årene, og det er vi glade for. Antidopingarbeid angår alle nivåer av idretten, og gir viktig ballast uansett hvilke ambisjoner man har med aktiviteten man driver med, sier hun.

Etter at 18 nye særforbund ble sertifisert som Rent Særforbund i 2018, er det totale antallet nå oppe i 40.

- Vi er glade for at stadig flere følger etter, men det som er enda mer gledelig er at kvaliteten på antidopingarbeidet i særforbundene nå er høyere enn noen gang, sier hun.