Kunnskapsturnéen er i gang

Den årvisse kunnskapsturnéen hadde i dag sitt første stopp i Orkdal. Arrangørene stilte med foredragsholdere som leverte varene.

Kunnskapsturneen er i gang27

De rundt 200 fremmøtte på Orkdal Videregående skole fikk valuta for pengene, og det på et arrangementet som var gratis for tilhørerne. Tittelen i år er "Ærlig talt - det handler om valg" med spennende foredrag om hva doping gjør og hvordan det påvirker deg, og hvordan det jobbes med verdiarbeid i idretten. Arrangører er Norges Idrettsforbund, Norsk Tipping og Antidoping Norge.

Marit Bjørgen lot seg villig intervjue av konferansier Dag Olav Løvseth ved Orkdal Sparebank, og fortalte sine tanker om verdiarbeid og holdninger innen idretten, og hvordan hun selv opplever og bruker dette i sin idrettshverdag.

Det var også i forkant knyttet stor interesse til Steffen Kjærgaards foredrag om et oppgjør med egen fortid, og viktigheten av at idretten kontinuerlig jobber med holdningsskapende arbeid.

- Norsk idrett er tuftet på å ta vare på de gode verdiene. Det som jeg tror er viktig er at man hele tiden har det på agendaen, er bevisst på det, og at man ikke lar det komme i bakleksa. Holdninger er ferskvare, sier Kjærgaard.

På foredragslisten var også Antidoping Norges Rune Andersen og Morten Heierdal, samt Marco Elsafadi.

Neste stopp for Kunnskapsturnéen er Haugesund 16. september.