Kommentar: Kroppsopptatte personer bør bruke kroppen mer

Det er mye snakk kroppspress, men hva er det egentlig? For mange kan det være mer situasjonsbetinget enn noe vedvarende.

Av Dopingkontakten
Folder 2
Illustrasjonsbilde: pexels.com

Enten det er snakk om å prestere seksuelt, ta på seg badetøy eller starte et nytt treningsprogram, så er dette situasjoner som åpner for kroppslig usikkerhet.

Kroppsopplevelser henger sammen med de fysiske erfaringene en gjør seg om hva som er bra og dårlig for kroppen. Når kroppen ikke strekker til i slike sammenhenger, kan det gi dårlige erfaringer som igjen kan påvirke kroppsopplevelsen vi sitter igjen med.

Kroppen kan sees på som «hjemmet». Det er det du alltid lever med, som du også er nødt til å ta utgangspunkt i når du prater med andre og lever livet ditt. Blir du for oppmerksom på kroppen din som et samhandlingsverktøy som ikke fungerer, vil det være vanskelig å føle seg komfortabel blant andre, i aktiviteter som ellers ville være veldig positive for kropp og helse. Kanskje man får behov for å ommøblere det hjemmet med klær, sminke, trening eller dopingmidler, for å ikke måtte isolere seg selv eller føle på kroppslig skam.

Men ommøblering vil være et feilgrep. Kroppsopptatte personer bør nemlig bruke kroppen mer.

Arbeidet med å endre på kroppsopplevelsen handler ikke om å gjøre de store overfladiske endringene. I mange sammenhenger vil det være mer effektivt å nedprioritere behovet for kroppslig endring og i igangsette aktivitet som motbeviser den negative kroppsopplevelsen. Kroppsopptatte bør derfor bruke kroppen mer, men på en måte som fungerer og gir mestring.

Det å være opphengt i kropp og muskler er en form for egenplaging. Det hindrer en positiv kroppsopplevelse når målet faktisk bør være å ivareta kroppen som noe positivt, og gjør at det er vanskeligere å betrakte kroppen som et verktøy, fremfor å se den som en identitet. Alternative former for fysisk aktivitet kan være til hjelp for de med et forvrengt kroppsbilde, fordi ved å bruke kroppen på en måte som fungerer, tillater man seg å legge vekk den dårlige kroppsopplevelsen.

Aksept handler ikke om å være likegyldig overfor den kroppen man har og det behovet man har for trening, men om å avslutte en kamp der kroppen former store deler av selvbildet og identiteten. Kroppen som «hjem» er noe man skal klare å være komfortabel i, og leve med.

Løsningen på en dårlig kroppsopplevelse er å omstille seg, og å starte en ny kroppsprosess som er lagt opp slik at man kan få gode erfaringer. Da vil man klare å kjenne på kroppen som noe annet enn vanskelig.

Har du spørsmål eller tanker om doping, trening og/eller kropp?
Ta kontakt med Dopingkontakten anonymt