Koronaviruset: Q&A

Covid-19-utbruddet har satt sitt preg på antidopingarbeidet de siste ukene og vil helt sikkert gjøre det en stund framover. Også for oss i Antidoping Norge (ADNO) har det aller viktigste vært å bidra til å unngå spredning.

Corona ny

Her er noen spørsmål og svar om antidoping i denne perioden.

Foregår det noe aktivt antidopingarbeid i det hele tatt?
– Ja. Både forebyggende arbeid og testarbeid utføres, selv om det er hemmet. ADNO er likevel opptatt av å gjøre det beste ut av situasjonen, innenfor de rammene som er gitt av helsemyndighetene.

Hva skjer av forebyggende arbeid?
– Alle tradisjonelle foredrag er avlyst inntil videre, men vi tilbyr en rekke nyttige programmer via web, for eksempel e-læringsprogrammet Ren utøver. Vi ser også på andre måter å nå ut med viktig informasjon, og vil raskt over påske tilby foredrag og informasjonstiltak via nettet til utvalgte målgrupper.

– Hva med testing?
– Når det kommer til testvirksomheten, foretas det testing i begrenset grad, men det gjøres, og regelverket som gjelder er det samme. Det tror vi også er viktig for å ha troverdige idrettskonkurranser når vi er tilbake til en normalsituasjon. Det er samtidig viktig å understreke at testing bare er et element i det som er dopingkontrollvirksomheten. Etterretningsarbeidet foregår for fullt.

– Hvordan foregår testingen?
– Antidoping Norge har som en følge av dagens situasjon, innført egne retningslinjer for å forhindre smittespredning, og smitte mellom utøver og kontrollpersonell. Vi har gått til anskaffelse av smittevernutstyr som munnbind og engangshansker som vårt kontrollpersonell skal bruke under dopingkontroller. Utøver vil bli tilbudt det samme utstyret under en dopingkontroll, og vi oppfordrer til at de tar det i bruk.

– Hva med utøverinformasjon?
– De ca. 130 norske utøverne som har meldeplikt til Antidoping Norge må fortsatt rapportere utøverinformasjon i ADAMS i henhold til Meldepliktforskriften. I denne perioden er det ekstra viktig at det oppgis korrekt og nøyaktig treningsinformasjon for å kunne bli innkalt for testing i forbindelse med trening.

– Hva skal utøvere gjøre om de har symptomer eller har testet positivt?
– Meldepliktutøvere som har symptomer på luftveisinfeksjon eller har påvist koronasmitte, er i karantene, bor med noen i risikogruppe eller bor med noen som er syke, bes oppgi dette i ADAMS under additionalinformation.   

– Hva med medisinsk fritak?
– Det er det samme regelverket for medisinsk fritak som gjelder. Sjekk legemiddelsøket vårt om du benytter et preparat du er i tvil om.

WADA kom med en veileder den 20. mars 2020 om hvordan antidopingorganisasjonene skal forholde seg til covid-19. Den kan leses her.