Holdt idrettskveld i Kragerø: – Vil bidra til et enda tryggere miljø

Over 130 deltagere fra idrettslag, kommune, videregående skole og treningssenter kom på Idrettskveld i Kragerø. Initiativtaker Henning Nygaard håper flere kommuner vil gjøre det samme.

15 NYH 01 01 sammen 5 2
Siri Bynke holdt foredrag fra ADNO. Foto: Nils Juul Lande

– Jeg tror og håper at publikum fikk ny kunnskap som gjør at de enklere ta et standpunkt til temaet, sier Henning Nygaard, leder i Kragerø idrettsråd.

Mandag kveld samlet han store deler av idrettsmiljøet i byen til en kveld spekket med viktig kunnskap. På plass var styremedlemmer og trenere fra de 27 idrettslagene i Kragerø, lærere fra idrettslinja, ordfører og leder for hovedutvalg for samfunn og ansatte fra kulturkontoret. I tillegg til foreldre.

Idrettslagene må ta standpunkt

– Idrettsrådet er opptatt av at våre idrettslag skal ta standpunkt i viktige saker. Det være seg antidoping, kosthold/ernæring, integrering/inkludering. Vi fikk veldig gode foredragsholdere innen alle disse temaene, og det vil gjøre det lettere for styrene/trenere å ta stilling til, og jobbe med disse temaene. Dette vil igjen gjøre til at det blir enda bedre og tryggere miljøer i alle våre idrettslag, forteller Nygaard.

Henning Nygaard (f.v), SLT, koordinator Linda Kristiansen, Inger Christine Krath Hansen, ADNO, Siri Bynke, ADNO, Marco Elsafadi og tidligere landslagsspiller i håndball, Linn Kristin Riegelhuth-Koren fra Sunn Idrett.


Sammen med Sunn Idrett, SLT og foredragsholder Marco Elsafadi stod Antidoping Norge for innholdet.

Fikk fram en viktig betydning

Fra ADNOs side fikk publikum høre om hvordan de kan ta en bekymring for dopingbruk videre til handling. Kragerø kommune er med i Lokal mobilisering mot doping og publikum fikk høre om hvordan det blir jobbet i programmet.

Rundt 135 personer hadde samlet seg på Biografen i Kragerø denne kvelden. Foto: Nils Juul Lande.

– Det var fint at vi kunne stå side om side på scenen sammen med SLT, de rene treningssentrene og idrettsrådet. Det fikk frem betydningen av at voksne, i både idretten og på skolene, er tydelig og tar gode valg som forbilder og gode eksempler for ungdom, sier rådgiver i ADNO, Inger Christine Krath Hansen.

Idrettsrådet i Kragerø tror konseptet om en idrettskveld med disse temaene på programmet kan være viktig i mange kommuner.

– Vi vil oppfordre alle kommuner og idrettsråd til å legge opp til slike kvelder. Antidoping Norge har meget dyktige foredragsholdere, som holder engasjerende foredrag om dette viktige temaet, sier Nygaard.