- Har vilje og kunnskap til å drive antidopingarbeidet fremover

Prosjektsamarbeidet med det kenyanske antidopingbyrået (ADAK) fortsetter. Denne uka er en delegasjon på besøk i Oslo.

Lars anders 26 sh nett28 190502 101828
Av Lars VestadKommunikasjonsrådgiver
Kenya
Representanter for Antidoping Norge og det kenyanske antidopingbyrået (ADAK) under ett av ukens prosjektmøter. Foto: Lars Vestad

Antidoping Norges arbeid for å utvikle antidopingarbeidet i Kenya strekker seg tilbake til 2010. De siste årene har fremgangen vært betydelig.

Landet fikk sin egen antidopingorganisasjon (ADAK) i 2016 og det påfølgende året ble det undertegnet en ny avtale med Antidoping Norge og WADA.

Les mer:Antidoping Norges internasjonale engasjement

Målet er å utvikle en organisasjon og antidopingprogrammer som er i tråd med Verdens antidopingkode (WADC) og relaterte standarder.

- Det jobbes godt i Kenya. De har en vei å gå før de er på riktig nivå i forhold til det nivået de holder sportslig, men de er på god vei. Jeg opplever at det både er vilje og kunnskap til å drive dette fremover, sier spesialrådgiver Rune Andersen.

Ønsker å forlenge

I løpet av årets første samling skal delegasjonen på fem gjennom temaer som holdningsskapende arbeid, etterforskning og etterretning og forskning. Neste samling avholdes i Kenya i november.

Avtalen med det kenyanske antidopingbyrået strekker seg i første omgang ut 2019.

- Vi er inne i prosjektets siste år, men det er et uttrykt ønske fra begge parter at vi skal forlenge avtalen, sier Andersen.

Det kenyanske antidopingbyrået (ADAK) har hatt stor fremgang de siste årene. Foto: Lars Vestad

- Det foreløpig siste møtet holdes i Nairobi i desember, men vi ønsker å fortsette samarbeidet og håper å få til en ny avtale, sier ADAK-sjef Japhter Rugut.

Stor fremgang

Rugut er fornøyd med fremgangen i det kenyanske antidopingarbeidet, og forteller at det har vært mange oppturer siden den inneværende avtalen ble signert i januar 2017.

- Vi har bygget en organisasjon, rekruttert et betydelig antall ansatte, fått på plass et lovverk i Kenya, etablert en strategiplan og implementert antidopingregler, sier han - og fortsetter:

- Gjennom målrettet opplæring av våre ansatte har vi skaffet oss god kompetanse på viktige områder av antidopingarbeidet. Nå gjennomfører vi også testing på oppdrag for andre internasjonale særforbund og antidopingorganisasjoner.

Samarbeid med myndighetene

Etterforskning og etterretning er en viktig brikke i et godt kontrollprogram, og dette var også tema under fredagens møter mellom Det kenyanske antidopingbyrået (ADAK) og Antidoping Norge.

For å stå sterkere i kampen mot doping, har ADAK blant annet etablert et samarbeid med myndighetene om utveksling av informasjon som kan bidra til å avdekke brudd på dopingbestemmelsene.