Høringsinnspill på nytt regelverk

Her kan du lese innspillene som har kommet inn fra de ulike særforbundene.

ADNO symbol primary RGB

Fredag 6.november arrangerte Antidoping Norge digitalt høringsmøte om to nye forskrifter i Antidoping-regelverket. Det er forskriften om meldeplikt og annen utøverinformasjon (meldepliktforskriften) og forskrift om medisinske fritak (fritaksforskriften) som blir utarbeidet nå.

Nå har høringsinnspillene kommet fra særforbundene og du kan lese dem under:

Samlede høringsinnspill