Høringen om meldeplikt er avsluttet

Les høringsuttalelsene som har kommet i forbindelse med forslaget om å endre meldepliktforskriften.

ADNO Stack mørkeblå bakgrunn

Antidoping Norge foreslo i august å endre Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon (Meldepliktforskriften).

Endringen ble sendt på en bred høring til aktuelle instanser med høringsfrist 5. september 2023. ADNO har mottatt totalt 8 høringsuttalelser. Styrets beslutning i saken er ventet i desember.

Les høringsuttalelsene