Høring på nytt antidopingregelverk

Ut måneden på å komme med innspill.

R2l5g6gd834

8. september publiserte Norges idrettsforbund og Stiftelsen Antidoping Norge et høringsbrev, høringsnotat og utkast til nytt antidopingregelverk.

Høringen er åpen for både organisasjonsledd og andre som ønsker å gi innspill til regelverket. Mer om høringen her.

Antidoping Norge oppfordrer alle interesserte i å sette seg inn i tematikken og komme med sine innspill innen høringsfristen som er satt til 30. september kl. 16.00.

Høringssvar, og eventuelle spørsmål til høringen, sendes til [email protected].