Gjennomførte masterkurs i idrettsfarmasi og antidoping: – Kjempespennende!

Lisa Nguyen var en av studentene som tok historiens første masterkurs i idrettsfarmasi og antidoping på Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Skjermbilde 2020 10 20 kl 10 44 42
Student ved Universitet i Oslo Lisa Nguyen tok i vår 10 studiepoeng i idrettsfarmasi og antidoping.

I februar 2021 startet et historisk masterkurs på Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. For første gang hadde farmasistudentene muligheten til å velge et 10 poengs masterkurs i idrettsfarmasi og antidoping. Farmasøyter møter legemiddelbrukere på apoteket daglig, og kan spille en viktig rolle i forebyggende antidopingarbeid da en rekke legemidler inneholder stoffer som er forbudt å bruke i idretten.

10 studiepoeng

Lisa Nguyen er en av de første som nå kan skilte med studiepoeng i idrettsfarmasi og antidoping.

– Jeg syns emnet var lærerikt - både fordi vi fikk kunnskap i hvordan antidoping-systemet er bygget opp, og fordi vi fikk gjennomgått aktuelle caser som ga et bilde på hva slags problemstillinger en farmasøyt kan komme borti i løpet av en arbeidsdag, forteller hun.

– Hvorfor valgte du å ta et masterkurs i idrettsfarmasi og antidoping?

– Jeg valgte emnet fordi jeg ville høre mer om hvor og hvordan farmasøyten kan ta plass i antidopingarbeid, særlig her i Norge, sier Nguyen.

– Hvordan vil kunnskap om antidopingarbeid være relevant for deg i din jobb som farmasøyt i fremtiden?

Særlig aktuelt for farmasøyter er spørsmål rundt WADAs dopingliste og medisinsk fritak. Ved å tilegne oss kunnskap om antidopingarbeid får vi tillit og plass i dette feltet, og kan bidra til å fremme riktig legemiddelbruk også for denne gruppen, svarer Lisa, før hun entusiastisk avslutter;

Kjempespennende emne, kommer til å anbefale det til kullene under.

Muntlig eksamen
Også eksamen i faget ble avholdt digitalt.


Kurset ble opprettet i samarbeid mellom Farmasøytisk institutt og Antidoping Norge, og undervisningspersonalet var ansatte fra Farmasøytisk institutt, Antidoping Norge og Norges laboratorium for dopinganalyse. Emnet gav en innføring i legemiddelbruk for idrettsutøvere sett i lys av antidopingregelverket, og det var et særlig fokus på hvilken rolle farmasøyter kan spille for å forhindre dopingsaker, som et resultat av både bevisst og ubevisst doping.

Ble avholdt digitalt

Ut fra emnebeskrivelsen kan man lese at studentene blant annet skulle ha kunnskap om regelverk og nasjonalt og internasjonalt antidopingarbeid, WADAs dopingliste, medisinsk fritak og legemiddelsøk, vanlige diagnoser hos idrettsutøvere og behandling av disse, og kunne bruke denne kunnskapen i veiledning av riktig legemiddelbruk til idrettsutøvere etter å ha fullført emnet.

Kjennskap til legemiddeldosering i lys av dopinglisten og dopinganalyse, forebyggende arbeid både i og utenfor idretten samt kjennskap til bruk av kosttilskudd og hvilken risiko dette medfører i idretten var også viktige punkt på agendaen. På grunn av pandemisituasjonen ble hele kurset avholdt digitalt, men det la på ingen måte noen demper på engasjementet til studentene.

Kurset gir de fremtidige farmasøytene kunnskap de kan ta med seg i møte med legemiddelbrukere, og gir samtidig Antidoping Norge en unik mulighet til å videreformidle det viktige antidopingarbeidet på nye arenaer, sier Astrid Gjelstad, medisinsk fagrådgiver i Antidoping Norge og førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Gjelstad er initiativtaker og emneleder for det nye kurset.