Fylkesseminar på Kongsvinger

12. mai inviterer vi til seminar der temaet er «Doping – et problem i Innlandet?»

2022 06 09 Antidop Manus Kort 1 1954 2

Antidoping Norge (ADNO) har i flere år hatt et samarbeid med Innlandet fylkeskommune.

12. mai inviterer vi til seminaret «Doping – et problem i Innlandet?» på Kongsvinger. Seminaret arrangeres i samarbeid med Innlandet fylkeskommune.

OM SEMINARET:
Dato: Fredag 12. mai 2023
Tid: 10:00-14:00
Sted: Sentrum videregående skole, Rådhusplassen 7, 2212 Kongsvinger
Tema: Doping og folkehelse

Seminaret er gratis.

Meld deg på seminaret

MÅLGRUPPE:
Målgruppen for seminaret er personer som jobber med unge mennesker, - på skoler, helsestasjoner, utekontakter, ruskontakter, SLT, politi, treningssenterbransjen eller kriminalomsorgen. Det er viktig at ungdommene møter de gode holdningene på flere arenaer fra flere ulike personer, og seminaret skal bidra til økt bevissthet og kunnskap rundt doping som et samfunnsproblem. Målet med seminaret er å gjøre alle som jobber med ungdom tryggere og mer bevisst på å stille spørsmål, og snakke om doping.

PROGRAM:
09:30-10:00: Registrering

10:00: Åpning

10:15-10:55: Steroider – det virker, men hva kan bruken føre til?
Christine Wisløff, leder for Steroideprosjektet gir oss en innføring i anabole steroider og forteller oss hva det er som gjør dette til attraktive snarveier for ungdom som ønsker å bygge kropp og muskler.

11:00-11:40: Slik tenker unge som vurderer dopingbruk
Morten Heierdal, Dopingkontakten, deler erfaringer fra samtale med unge som vurderer dopingbruk, og forteller oss hvordan vi kan gå frem for å oppdage dopingbruk, og hvordan vi kan gå frem for å håndtere dette.

11:40-12:00: Pause

13:30-13.45: Hvordan avdekke dopingbruk i 2023 – «Dried Blood Spot»
Karoline Solheim, Antidoping Norge, forteller oss om trender og utvikling samt en relativ ny testmetode kalt Dried Blood Spot for å avsløre dopingbruk.

12:45-13:25: Hva opplever lokale fagpersoner i sitt område?
Representanter fra krisesenter, kommune og treningssentre vil i denne samtalen fortelle om erfaringer i møte med dopingbrukere eller ringvirkningene av dopingbruken regionalt. Vi åpner for spørsmål fra salen.

13:30: Mingling og stående lunsj.