Foresatt på webinar: – Ga meg en forståelse av at doping er mer enn bygging av kropp

Digitale foreldremøte har blitt en suksess i Innlandet i vinter.

I Stock 625739874
135 foresatte har deltatt på de to første kveldene hittil. Utover våren får foreldre i mange kommuner rundt om i hele landet muligheten.

For første gang har Antidoping Norge arrangert digitale foreldremøte denne vinteren. Foreldre i Innlandet fylke har blitt invitert til en webinarserie på tre møte på 25 minutt hver.

– Gjennom flere år har jeg som fylkeskoordinator jobbet for å få innpass på foreldremøter på videregående skoler i Innlandet. Det har vist seg å være krevende å få tid og rom til antidoping på disse møtene. Løsningen har ofte vært at politiet eller helsesykepleier har delt informasjon om doping. På kun 4 av 23 skoler har jeg fått innpass, forteller Bo Lindblad, fylkeskoordinator for ADNO i Innlandet.

Podkastpreg på webinaret

Han har derfor sett på andre muligheter for å nå ut til flere foresatte, som er en viktig målgruppe for ADNO. Ideen om korte informative digitale foreldremøte har derfor blitt utvikla.

De tre kveldene har fått ulike tema. Det første møte har tittelen "Doping i samfunnet", deretter er kroppsbilde og doping på agendaen mens kosttilskudd er tema for den siste kvelden.

– Som fylkeskoordinator leder jeg webinarene og spiller ball med en medvirkende kollega, slik at vi får et podkastpreg på webinaret. Det blir en blanding av det visuelle på skjermen og en samtale mellom fagpersoner. Det skal være informativt og behagelig å høre på, forklarer han.

Gode tilbakemeldinger

Til nå har 135 deltagere deltatt på del 1 og 2. Og tilbakemeldingene på nyvinningen har vært gode:

"Mer kunnskap når vi snakker om det hjemme"

"Informativ statistikk som viser viktigheten av å bry seg"

"Fengende, interessant. Fikk oss til å tenke. Gode historier/eksempler fra virkeligheten. Realitetsorientering."

"Ga meg en god forståelse av at doping er mer enn bygging av kropp. Det er bakenforliggende grunner til at mennesker tar valget om å bruke ulovlige midler. Og at ungdom på mine barns alder er lett påvirkelige og lett får tilgang til ulovlige midler."

Deltagerne har barn på 8 av de 23 videregående skolene i fylket.

Det er planlagt lignende foreldre-webinar i flere av kommunene som er med i lokal mobilisering-programmet utover våren.