Enige om antidopingprogram for X Games

Avtalen er et nybrottsarbeid.

Enige om antidopingprogram for x games21
Henning Andersen i SAHR og daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim.

- Vi er glade for at ESPN har gitt sin tilslutning til at WADAs dopingbestemmelser skal gjelde for X Games i Norge, sier daglig leder Anders Solheim i Antidoping Norge.

Tirsdag 2. august inngikk Antidoping Norge og SAHR en avtale om et antidopingprogram for et eventuelt X Games Norge i 2017. X Games-konseptet eies av ESPN.

Avtalen innebærer at det gjennomføres et antidopingprogram i tråd med bestemmelsene til Verdens antidopingbyrå (WADA), som omfatter testing i konkurranse og holdningsskapende arbeid. Den gjelder alle snowboard- og skiutøvere, og forutsetter at arrangementet blir finansiert og besluttet gjennomført.

Milepæl for private arrangementer

Kulturministeren har understreket at idrettsarrangementer som ønsker støtte, må følge de internasjonale dopingbestemmelsene. Dette er nå ivaretatt for X Games Norge i 2017.

Antidoping Norge har siden mars hatt en god dialog med SAHR. Solheim beskriver avtalen partene har forhandlet frem som en milepæl.

- Antidopingarbeidet i X Games Norge har skapt stort engasjement. Vi er fornøyde med å ha utvidet antidopingarbeidet til å omfatte et nytt stort arrangement med stor publikumsinteresse, forteller Solheim.

Et nybrottsarbeid

X Games Norge er et privat arrangement uten tilknytning til WADA. Avtalen som Antidoping Norge og SAHR har inngått er derfor et nybrottsarbeid.

- Dette er det første private actionsportarrangementet i verden jeg kjenner til som har et antidopingprogram, sier Henning Andersen i SAHR - og fortsetter:

- Vi er stolte av å kunne være en pionér ved å fremme antidopingarbeidet i et stort privat arrangement som X Games Norge. På samme måte som vi er opptatte av miljøsertifisering, utøvernes sikkerhet og publikums opplevelser, vil vi nå gjøre en innsats for å beskytte de rene utøverne. Dette er et kvalitetsstempel for arrangementet, sier Andersen.

- X Games Oslo var en suksess på mange nivåer. Dette er det første, viktige steget som åpner opp for videre diskusjoner. Vi setter stor pris på innsatsen som legges ned for et potensielt fremtidig X Games-arrangement i Norge, sier visepresident i ESPN X Games, Tim Reed, i en kommentar.