Angivelse av salbutamol-dosering endret i ny dopingliste

Gjelder fra 1. januar 2017.

Angivelse av salbutamol dosering endret i ny dopingliste27

Dopinglisten revideres normalt en gang i året, med virkning fra 1. januar hvert år. Denne uka ble ny liste vedtatt av WADAs styre. Den reviderte listen trer i kraft fra 1. januar 2017.

Les også:WADAs pressemelding etter styremøtet

Per Wiik Johansen, medisinsk sjef i Antidoping Norge, merker seg at WADA i den reviderte listen har endret angivelse av salbutamol-dosering.

- Doseringsangivelsen for salbutamol blir fra 1. januar 2017 endret og strammet inn. Døgndoseringen er den samme som tidligere (1600 µg/24 timer), men angitt dose per tidsintervall er endret, slik at det nå tydelig angis en maksdose på 800 µg/12 timer. Dette for å hindre at det inntas for store doser salbutamol over kort tid, sier Wiik Johansen.

Antidoping Norge vil komme tilbake med informasjon om 2017-listen i sin helhet og mer utfyllende kommentar angående hovedendringene på den nye listen. Både informasjon om hovedendringer og dopinglisten 2017 vil bli publisert på Antidoping Norges nettsider.