8,4 mill. kr til ADNOs folkehelsearbeid

Foreslått i statsbudsjettet.

Halvor 166 sh nett7 190502 101837
Av Halvor H. ByfuglienKommunikasjonsleder
Solheim na kan vi utgjore en forskjell9

Antidopingarbeidet som Antidoping Norge (ADNO) driver i norsk idrett finansieres via spillemidlene til idrettsformål. Tilskuddet som gis fra Kulturdepartementet for neste år blir klart i desember.

I tillegg har ADNO et offentlig tilskudd fra helsemyndighetene for det omfattende folkehelsearbeidet som gjøres utenfor den organiserte idretten.

Da forslag til statsbudsjett ble lagt fram i dag, ble det foreslått 8,4 millioner kroner til Antidoping Norges arbeid mot doping som samfunnsproblem for 2021. Dette er en økning på 300 000 kroner fra 2020-tilskuddet.

- Dette tilskuddet bidrar til at vi får videreført innsatsen overfor kommuner og fylkeskommuner, relevante yrkesgrupper som helsepersonell og politi og overfor elever i videregående skole, sier daglig leder Anders Solheim.

Covid-19 har naturlig nok preget antidopingarbeidet som er gjort gjennom 2020. Det er gjort nødvendige tilpasninger der for eksempel mye av det som er gjort av aktiviteter er gjennomført via digitale flater.

- Tross alt er vi fornøyd med hvordan vi har klart å opprettholde en omfattende aktivitet, og vi vil nå søke å videreutvikle og forsterke dette viktige arbeidet for å fremme en sunn og ren treningskultur i norske ungdomsmiljøer, sier Solheim.