38 millioner kroner til antidopingarbeidet

2020-tilskudd klart.

023 seminar ADN 29102016 R

Det ble i statsråd 13. desember besluttet å tildele Antidoping Norge 38,01 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål for 2020.

Dette er tilsvarende den sum stiftelsen mottok fra Kulturdepartementet i 2019, der da 1,45 millioner kroner var knyttet til å være sekretariat for WADAs visepresident.

- Vi har lagt en ambisiøs fireårig strategiplan (2020-2023) og virksomhetsplan for 2020 der vi skal fortsette et bredt internasjonalt arbeid, samt sikre kvalitet og videreutvikling av det nasjonale antidopingarbeidet. Vi vil nå se på hvordan planene skal tilpasses det tilskuddet vi nå er gitt, sier daglig leder, Anders Solheim.

I forslaget til statsbudsjett for 2020, er det også foreslått en driftsstøtte på 8,1 millioner kroner til arbeidet ADNO gjør mot doping som samfunnsproblem. Dette er en oppgang på kr. 200 000 fra 2019-tilskuddet.