Årets Rent Senter

- Kultur- og holdningsbyggere i bransjen.

Abel1

For å stimulere til aktivt og helhetlig antidopingarbeid på norske treningssentre, har Antidoping Norge (ADNO) etablert prisen Årets Rent Senter.

Årets pris ble delt ut i forbindelse med ADNOs folkehelseseminar i Oslo 16. november. Prisen skal gå til en aktør som:

  1. Jobber aktivt med antidopingarbeid.
  2. Tar et tydelig standpunkt mot doping og formidle dette på sine plattformer
  3. Sikrer kompetanse til å forebygge, avdekke og håndtere dopingbruk
  4. Inspirerer og veileder andre til sunn trening og helsefremmende alternativer til dopingbruk

Og årets vinner ble Abel Technologies.

- Dette er ikke en tradisjonell samarbeidspartner for Antidoping Norge, men samtidig opplever vi Abel som en tydelig, fremoverlent og spennende aktør. De har opparbeidet seg et betydelig brukerfellesskap og nettverk, som alle utsettes for tydelige krav om antidopingkompetanse og en sertifisering fra Antidoping Norge, sier prosjektleder for Rent Senter-programmet Kristoffer Lie Loftheim.

Bare det siste året har over 150 personer fått denne sertifiseringen og dette er med på å spre avgjørende kompetanse rundt i hele landet om hvordan man kan forebygge doping.

- Abel stiller også de samme kompetansekravene til seg selv internt, som de gjør til sine brukere. Dette gjør dem til kultur- og holdningsbyggere i bransjen, hvor de leder gjennom eksempel. I tillegg bruker de sin stemme ofte og høyt for fremme sunne og helsefremmende verdier og sitt standpunkt mot doping, skryter Lie Loftheim.