HILSEN FRA STYRELEDER

Widvey

2022 BLE ÅRET der vi kunne legge bak oss pandemien, men usikkerheten og uforutsigbarheten i verden ble ikke mindre av den grunn. Russlands invasjon av Ukraina har ikke direkte rammet Antidoping Norge, men en del av konsekvensene i kjølvannet av krigen har også satt sitt preg på antidopingarbeidet. Blant annet har det vært diskusjoner internasjonalt om hva som bør tillates rundt russiske utøvere.

For det norske antidopingarbeidet har det vært et år der vi har vendt tilbake til det som kan omtales som en normalsituasjon.

Antall tester er tilbake til et normalt antall, nærmere 3000 dopingprøver i norsk idrett, og gjennomført uten behov for å ta ekstra smittevernhensyn. Også under pandemien klarte vi å gjennomføre et tilfredsstillende testprogram av våre beste utøvere takket være at vi investerte i to bobiler, men jammen er det godt at de bilene nå er parkert.

Det er også gledelig at vi er tilbake igjen ute i norsk idrett og i samfunnet for øvrig. For selv om covid-19 har utfordret oss til å tenke mer digitalt i alt vi gjør, er det viktig å møte folk ansikt til ansikt. Kun på den måten klarer vi å skape et ekte engasjement om den felles utfordringen vi har rundt å fremme ren idrett og sunn trening. Vi har tro på at vi lettere ser muligheter sammen når vi ser hverandre.

Selv om pandemien er lagt bak oss, er det ikke slik at vi ikke har stått uten utfordringer i 2022.

JEG ER STOLT AV at norsk antidopingarbeid og Antidoping Norge fortsatt klarer å være en sentral aktør i det internasjonale antidopingarbeidet. I 2022 er jeg særlig stolt over at vi i ADNO sto i spissen for at vi sammen med tolv andre nasjonale antidopingbyråer fikk vedtatt og offentliggjort en programerklæring med prinsipper for fremtidens antidopingarbeid. Her er det fastsatt et sett med prinsipper som adresserer utøvernes stemme, opplæring og forebygging, rettssikkerhet og menneskerettigheter, godt styresett, kvalitet og et antidopingarbeid tuftet på maktfordelingsprinsippet. Jeg har vært med lenge nok til å forstå at dette i seg selv ikke gjør noen forskjell på kort sikt, men det er i alle fall et dokument som vi nå kan strekke oss mot og som vi kan løfte fram der vi kan på den internasjonale arenaen.

Her hjemme måtte vi gå noen runder med å få på plass en midlertidig kortsiktig løsning som sikrer at vi kan teste mindreårige topputøvere. Dette ble et tema som også fikk stor oppmerksomhet i offentligheten. Det var ikke rart all den tid vi kunne risikere at norske utøvere ble utestengt fra internasjonale mesterskap om ADNO ble erklært non-compliant i henhold til World Anti-Doping Code. Jeg er glad og takknemlig for at vi fant fram til en midlertidig løsning med Norges idrettsforbund, men nå påhviler det myndighetene å finne en mer langsiktig løsning. Dette haster av flere grunner, men ble særlig aktualisert i 2022 gjennom samtykketematikken.

Vi har tro på at vi lettere ser muligheter sammen når vi ser hverandre.

Thorhild Widvey, styreleder

ADNO ER EN ORGANISASJON som etter hvert har fått en betydelig posisjon i det norske samfunnet. Veksten har vært formidabel for en organisasjon som i 2023 fyller 20 år. 20-åringen har vist gjennom pandemien at den har god omstillingsevne og har med solide erfaring og sine kompetente medarbeidere en bred plattform for å videreføre dette viktige arbeidet.

Likevel er det vesentlig å understreke at det å bekjempe doping i idretten og fremme sunne og helsefremmende treningsmiljøer ikke er noe denne organisasjonen kan gjøre alene. Vi er derfor ekstremt takknemlig for alle de samarbeidspartnerne og medspillerne vi har med oss. Ved utgangen av 2022 var 54 av 55 norske særforbund sertifisert som Rent Særforbund, vi kunne notere oss at godt av 20 000 utøvere og trenere/ledere hadde gjennomført Ren Utøver på under et år og vi tikker nå sakte, men sikkert mot 600 treningssentre som er del av Rent Senter-programmet vårt. Ellers har vi en lang rekke av blant annet kommuner, fylker, fengsler, organisasjoner, idrettslag og skoler som vil sette antidoping på agendaen på ulike måter. Vi ser fram til å videreføre samarbeidet med dere og lar oss utfordre i måten vi skal gjøre det på.

Arbeidet med ren idrett og like muligheter fortsetter for fullt. Vi kommer aldri i mål.

April 2023

Thorhild Widvey
Styreleder*

* Thorhild Widvey ble i slutten av april 2023 erstattet av Rune Andersen som ADNOs styreleder.