• 54 Rent SF
 • 2716 Dopingprøver
 • 41 Advarsler
 • 14 Dommer
 • 35 På med. kurs
 • 46 Med fritak
 • 152 Dopingvarsler
 • 452.357 Sidevisninger antidoping.no
 • 338 Folkehelseforedrag
 • 217 Idrettsforedrag
 • 275 Rent IL
 • 100 Meldepliktutøvere
 • 28 Antidopingpatruljer
 • 1360 Oppdragskontroller
 • 22.507 Ren Utøver
 • 566 Rent Senter
 • 54 Rent SF
 • 2716 Dopingprøver
 • 41 Advarsler
 • 14 Dommer
 • 35 På med. kurs
 • 46 Med fritak
 • 152 Dopingvarsler
 • 452.357 Sidevisninger antidoping.no
 • 338 Folkehelseforedrag
 • 217 Idrettsforedrag
 • 275 Rent IL
 • 100 Meldepliktutøvere
 • 28 Antidopingpatruljer
 • 1360 Oppdragskontroller
 • 22.507 Ren Utøver
 • 566 Rent Senter
 • 54 Rent SF
 • 2716 Dopingprøver
 • 41 Advarsler
 • 14 Dommer
 • 35 På med. kurs
 • 46 Med fritak
 • 152 Dopingvarsler
 • 452.357 Sidevisninger antidoping.no
 • 338 Folkehelseforedrag
 • 217 Idrettsforedrag
 • 275 Rent IL
 • 100 Meldepliktutøvere
 • 28 Antidopingpatruljer
 • 1360 Oppdragskontroller
 • 22.507 Ren Utøver
 • 566 Rent Senter