Forebygging

Antidoping Norge (ADNO) driver et omfattende forebyggende arbeid i og utenfor idretten over hele landet.

ADNOs forebyggende arbeid foregår i all hovedsak langs to linjer: Forebygging i idretten og forebygging innenfor folkehelseområdet.
Til arbeidet i idretten mottar vi støtte fra Kulturdepartementet, til folkehelsearbeidet får vi støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Det tilbys i dag forebyggende programmer skreddersydd for alle nivåer av idretten (Rent Særforbund, Rent Idrettslag og Ren Utøver). I tillegg kan idretten bestille foredrag og stands på arrangementer - helt kostnadsfritt.

Porteføljen innenfor folkehelse er også bred. Lokal mobilisering er et forebyggende program laget for kommuner og fylkeskommuner. Rent Senter, Ren Skole og Ren Elev bidrar til å sette fokus på antidopingarbeid på treningssenter og i skoler. I tillegg til dette drifter stiftelsen samtale- og informasjonstjenesten Dopingkontakten på chat, telefon og e-post.